Новини

Aбонаментът за сп. „Практично земеделие” – 2017 г. - започна!

Уважаеми читатели,

През 2017 г. сп. „Практично земеделие” ще се разпространява предимно чрез  абонамент.

ВИЕ, МОЖЕ ДА СА АБОНИРАТЕ ЗА СПИСАНИЕТО ЗА 2017 Г. В ПЕРИОДА ОТ  03. 10. 2016 Г. ДО 15. 12. 2016 Г.  ВЪВ ВСИЧКИ ПОДЕЛЕНИЯ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” В СТРАНАТА.

Това е най-сигурният начин да получавате списанието редовно и навреме.

По независещи от редакцията причини, изданието не всякога може да бъде намерено на вестникарския пазар – поради неравномерно разположение на разпространителската мрежа.

От месеците януари до август, включ., изданието ще излиза веднъж в началото на всеки календарен месец.  Следващите броеве - до края на 2017 г., ще бъдат отпечатани  съответно: бр. 9 през септември и бр. 10 през ноември, като актуалната информация се включва в сборните броеве. Корична цена за 1 бр. – 3,00 лв.

                Абонамент може да направите:

 1.Във всички пощенски станции и клонове на „Български пощи” в страната

Подробна информация на www.bgpost.bg, секция „Абонамент”.

 Каталожен номер: 1608

ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ – 10 бр. – 30,00 лв.

ШЕСТМЕСЕЧЕН АБОНАМЕНТ – 6 бр. – 18,00 лв.

 2.В „Доби Прес” ЕООД

Годишен абонамент – 10 бр. – 30,00 лв.

Информация: http://www.dobipress.bg/, секция Абонамент

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове: София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Шумен. За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

Подробна информация: тел: 02/963 30 81; 02/963 30 82

е- mail: a.balabanova@dobipress.bg

 3. - „Разпространение на печата” АД

Годишен абонамент – 10 бр. – 30,00 лв.

Даниела Иванова – национален координатор

Моб:+359 882 096 230; +359 878 433 711;

Email: office@razprostranenie.bg

d_iwanowa@razprostranenie.bg

4. В РЕДАКЦИЯТА НА СПИСАНИЕТО:

Годишен абонамент – 10 бр. – 36,00 лв.

Сумата за абонамент трябва да се преведе по банковата сметка на фирмата-издател, както следва:

ЕТ”Бреза 21век”

Банка ДСК ЕАД;  ф.ц.София 6

IBAN: BG41STSA93000002312705

BIC: STSABGSF

Фирмата е регистрирана по ЗДДС. Моля, посочете данни за издаване на данъчна фактура и точен пощенски адрес на абоната за изпращане на списанието. В сумата са включени и разходите по изпращане на изданието.

Допълнителна информация: www.praktichnozemedelie.com; e-mail: pzd@mail.bg; тел: 0888 58 54 68