Новини

Опитът на Норвегия: Права за достъп на фермерите до растителни генетични ресурси за селскостопански дейности и производство на храни

Сдружение „Хора и Природа“ и Норвежкият Институт за Биоикономически Изследвания - Център за Генетични Ресурси (NIBIO - Genetic Resource Center), към Министерство на земеделието на Норвегия, организираха обучително посещение в Норвегия, през май 2016 г., в рамките на проект, финансиран по Програма БГ03 в България (МОСВ), по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Темата на проекта е „ПРАВА: Правата на достъп на фермерите до растителни генетични ресурси за селскостопански дейности и производство на храни: приложение на споразумението за растителни генетични ресурси и Протокола от Нагоя в България“, вх. № 94-00-603/20.10.2014 г.

В посещението участваха представители на МЗХ, МОСВ, ИРГР Садово и Асоциация “Български пипер”.

Целта на работното посещение бе запознаване на българските експерти с опита на Норвегия в прилагането на Протокола от Нагояза равноправно разпределение на резултатите от ползването на растителните генетични ресурси (РГР) и осигуряването на ефективен достъп на фермерите до съхраняваните в генбанките образци. Прилаганите в Норвегия практики са особено значими пред вид факта, че българският парламент ратифицира договора от Нагоя през лятото на 2016 г., с което влизат в сила задълженията на страната ни по изпълнението на неговите предписания.

Организатор на посещениетобе Норвежкият център по РГР в гр. Аш, представляван от Д-р Мортен Расмусен -национален координатор на Норвегия в Европейската програма по растителни генетични ресурси (ECPGR).

В рамките на посещението, бяха проведени работни срещи с норвежките контактни лица във ФАО, по приложението на Международния договор по РГР за прехрана и земеделие и по Протокола от Нагоя.

 

Очаквайте подробна публикация по темата, отнасяща се и до практическите ползи от реализация на цитирания проект –  в бр. 1/януари 2017 г., сп. "Практично земеделие" който ще излезе от печата на 5-ти януари 2017 г.

 

Авторски колектив:

Д-р Николая Велчева, ИРГР Садово

Д-р Маргарита КаишеваСдружение „Хора и природа“