Новини

Наблюдение на производството на розово и лавандулово масло през 2015 година в България

В проведеното за първи път от Министерството на земеделието и храните (МЗХ) наблюдение на производството на розово и лавандулово масло през 2015 г. са анкетирани 50 предприятия, произвеждащи розово, лавандулово и други етерични масла.

През отчетния период са преработени над 5 500 тона розов цвят и 14 673 тона лавандула. Получени са почти 372 тона готова продукция от розово масло, розова вода, конкрет и абсолю, както и 194 тона готова продукция от лавандулово масло, лавандулова вода и сушена лавандула. 

При спазване на изискванията за производство на биологична продукция са произведени 283 кг розово и 38.1 тона лавандулово масло, както и почти 170 тона розова и 3,9 тона лавандулова вода.

Продуктите от розов цвят, реализирани в страната, са 116 тона (16%), изпратените в ЕС са 120 тона (16%). Износът за трети страни е 143 тона (20%) от общата продукция, останалите количества продукти от розов цвят (48%) са на склад към 31.12.2015 г.

Реализираните в България продукти от лавандула са 75 тона (35%), изпращанията за ЕС са 84 тона (38%), а износът за трети страни 21 тона (10%). Делът на продуктите от лавандула на склад в края на 2015 година е 17%.

Произведеното розово масло през 2015 г. е 1 468 кг, а общото произведено лавандулово масло се равнява на 185 913 кг, като в тези количества са включени и данни от Националния статистически институт (НСИ) за 3 (три) предприятия.

 

Заповечеинформация: http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/SelskaPolitika/Agrostatistics/Crop/Posts_copy3/Buletini2016.aspx