Новини

Засетите площи със слънчоглед са с около 656 хил. декара в повече спрямо миналата година

 Засети площи с пролетници според оперативните данни на областните дирекции „Земеделие” към МЗХГ, към 01.06.2017 г. засетите площи с маслодаен слънчоглед и пролетен ечемик са съответно с 9,1% и 52,3% над нивата отпреди една година, докато тези с царевица за зърно намаляват с 1%.

Към периода за засети  8 120 993 дка със слънчоглед, при засети  7 444 260 дка през 2016 г. - или с около 656 733 дка в повече спрямо същия периода на 2016 г.

Засетите площи с царевица към началото  на юни са 4 115 189 дка, а към същия период на миналата година, съответно: 4 158 728, или с около 3 539 дка по-малко, което като се има предвид, че данните са оперативни, би могло да се счита, че площите с  царевица за зърно се задържат  на същото ниво и през т. г.

При ранните пролетни култури  има завишение на засетите площи спрямо 2016 г., съответно при пролетен ечемик -  с 52,3%, при овес – с 21,3%, при фуражен грах – 183,8%. Засети са повече площи с фасул – с 28,7%, леща – с 108,3%, ориз – с 10,9%. Наблюдение на засетите площи се наблюдава при соята – с около 20,4%, шарен слънчоглед – с около 23% и др.

Към началото на м. юни 2017 г., засадените площи с пипер, картофи, дини и домати са с между 0,4% (пипер) и 21,3% (домати) повече в сравнение със същия период на 2016 г., а площите с пъпеши - с 11,7% по-малко.

 В ход е прибирането на реколтата от ранни зеленчуци, като към 01.06.2017 г. продукцията от картофи възлиза на 6 606 тона, а тази от домати - на 3 230 тона. Прибира се и реколтата от ранни череши и кайсии, като в редица региони на страната добивите са значително по-ниски, в следствие на измръзвания и слани. В ход е беритбата на ягоди и продукцията от маслодайна роза.

 

Източник: http://www.mzh.government.bg