Новини

Земеделският бранш в България – обединен за ОСП след 2020 г

Над 30 организации от всички сектори в селското стопанство представиха на министър Румен Порожанов обединената позиция на земеделската общност у нас относно Общата селскостопанска политика след 2020 г. Това стана ясно след срещата на земеделския министър с представители на браншовите организации в селското стопанство на 12 септември, съобщават от пресслужбата на АЗПБ.

В съобщението се казва, че позицията е резултат от съвместни проучвания, анализи и дискусии, проведени между май и септември в рамките на „Национален земеделски форум – ОСП след 2020“иницииран от Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ).Това е четвъртата среща на работната група на организациите от бранша, чийто домакин беше министър Порожанов. Той взе участие във всичките проведени до момента заседания за изготвяне на националната позиция на земеделската общност у нас.

 „Поздравявам ви за позицията, това е стартът на поне едногодишна работа занапред. Изразявам мнение, че сте израснали страшно много с този документ, който представяте, докоснали сте се до всяко едно нещо, което включва ОСП“, заяви министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов и подчерта, че е важно да се запази нивото на финансиране и след 2020 г.

Земеделските неправителствени организации приеха и декларация до премиера Бойко Борисов, зам. министър-председателя Томислав Дончев, финансовия министър Владислав Горанов и до земеделския министър и горите Румен Порожанов, в която призовават правителството да защити силна и адекватно финансирана ОСП след 2020 г.

Обединената позиция на бранша акцентира върху запазването на бюджета и трите сегашни компонента на ОСП – директни плащания (Първи стълб), подкрепа за развитие на селските райони (Втори стълб) и обща организация на селскостопанските пазари. Позицията включва още изравняване на различията в развитието на селскостопанския сектор и регионите; 30% таван на разликата в подпомагането по национални схеми в страните членки;равнопоставеност на единния пазар; по-семпла система за контрол на мерките по I и II стълб; опростяване и рационализиране на въведеното от 2015 г. в ОСП екологизиране; плавни реформи след 2020; по-голяма гъвкавост за държавите членки; запазване и разширяване на инструменти като „Училищен плод“/„Училищно мляко“ и националните програми за сектор пчеларство и лозаро-винарство, както и конкретни предложения за опростяване.

В позицията се подкрепя идеята, че развитието на селските райони следва да бъде обхванато от всички средства на европейските фондове, а не само от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Изявления на участници в срещата:

Венцислав Върбанов, Председател на УС на АЗПБ

„Тази среща ни дава голяма удовлетвореност, защото усилията, които положихме през последните няколко месеца дадоха своя резултат. За първи път целият бранш се обедини около една обща позиция за ОСП след 2020 г. Искам да поздравя всички, които се включиха активно в работата на работните групи.През всичкото това време успяхме да загърбим нашите браншови различия и да поставим на първо място интересите на страната и на сектора. Неслучайно в изказванията на повечето организации те признаха, че тази позиция защитава техните интереси.

Таня Дъбнишка, изпълнителен директор, АЗПБ

Това е първата успешна стъпка, постигната с общи усилия и съм удовлетворена от признанието и високата оценка за нивото на експертност. Предстои те първа много работа след излизане на първите официалните предложения на ЕК.

Савина Влахова, председател на Съюза на оризопроизводителите в България, председател на Съюза на българските мелничари

Има консенсус на цялата общност по общия текст на декларацията. Ако има някакви различия, те ще бъдат преодолени в конкретика. Всички изказаха задоволство, в това число и министърът. Пожелахме си да бъдем така единни помежду си и, когато решаваме вътрешни проблеми.

Кирил Вътев, член на УС на Асоциация на месопреработвателите в България

Изработването на българската позиция относно ОСП на Европейския съюз премина много успешно. Направен е един документ с всеобщи усилия, от който никой няма да се срамува, а напротив - всеки може да бъде горд или удовлетворен.

 

Мариана Кукушева, председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите

Приетата единодушно национална позиция по отношение на новата ОСП доказва, че в България браншът – представен от земеделските организации и преработвателният сектор могат да работят заедно.Изработването на национална позиция нямаше как да се случи, ако сред нас не се откроиинициаторът в лицето на АЗПБ. Тази диалогичност се случи с абсолютното съдействие на министър Порожанов, чиято дългогодишна практика му дава перспективен поглед по отношение на комуникацията със земеделския и преработвателен сектор.