Новини

Български и румънски чиновници заедно ще се борят срещу измамите с еврофондове в земделието

Държавен Фонд "Земеделие" беше домакин на среща между представители на дирекция "Противодействие на измамите" при ДФ "Земеделие", служители на дирекция "Защита на финансовите интереси на Европейския съюз" (дирекция АФКОС) - МВР, от българска страна и служители на Отдела за борба с измамите (Fight against Fraud Department – DLAF) към Министерски съвет на Румъния /АФКОС Румъния/, се съобщава на официалната страница на ДФЗ.

 Срещата е част от Европейската програма за обмен на правоохранителни органи през 2017 г. (CEPOL/CEP 2017).

 

 По време на разговорите е представена дейността на дирекция "Противодействие на измамите" и тази на DLAF. Засегнати са конкретни практически казуси, проблеми и посоки на развитие в борбата с измамите и защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. Всички участници единодушно са изразили мнение и разбиране, че срещата е начало на двустранни работни отношения между съответните български и румънски институции, с цел усъвършенстване на техниките за по-успешното противодействие на измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз.