Новини

Излезе от печат новият бр. 10/ ноември-декември 2017 г., на сп. „Практично земеделие”

2017-11-01 

Търсете от 01. 11. 2017 г. по вестникарските павилиони „ Лафка” и разпространителските маси в страната новия бр. 10/2017 г. на списание „Практично земеделие” . Допълнителна информация: 0888 585468.

 По-важните теми в броя:

Абонамент  за сп. „Практично земеделие” за 2018 г. – информация

ИНТЕРВЮ: Проф. д-р Драгомир Вълчев, директор на Институт по земеделие – Карнобат, отговаря на въпроси на „Практично земеделие”

ОТ ЛЕБОЗОЛ: Листни торове с високо съдържание на микроелементи подходящи за есенно подхранване на рапица и зърнено-житни култури; Международен обмен на опит с домакин – екипът на Лебозол България

ЮБИЛЕЙ: Ариста ЛайфСайанс България с респект към научните постижения на Институт по лозарство и винарство – Плевен и предложения за развитие на лозарството

НАУКА/ПРАКТИКА: Нови сортове пшеница и винени сортове лози на ИЗС „Образцов чифлик” – Русе

АКТУАЛНО: Позиция на НАЗ относно ОСП след 2020 г.

АГРА 2018 ще се проведе от 21 до 25 февруари 2018 г.

ПОЛСКИ КУЛТУРИ: Есенен контрол на дрешлера по ечемик и контрол на обикновената полевка в посевите

ОТ ЕКОФОЛ: Партньорите на компанията за модерно и перспективно земеделие

ОТ СИНДЖЕНТА: Високоолеиновите хибриди слънчоглед на компанията – резултати 2017 г. – по-висока доходност, увеличено търсене

БИОТЕХНОЛОГИИ: Иновативни решения и нови биостимулатори от Ариста ЛайфСайънс,  България

ПОЛСКИ КУЛТУРИ: Сортове зимен грах на ИРГР-Садово; Технологични препоръки за производство

ОВОЩАРСТВО:  Разсадник „Югланс регия БГ” единствен производител у нас на посадъчен материал от пекан и облагородена фисташка

В СЕЗОНА: Растителнозащитни грижи през късната есенв овощните градини

В СКЛАДОВЕТЕ: Правилно съхранение на  картофи и зеленчуци

ПЕРСПЕКТИВИ: ОСП след 2020 - Изборът на България; Становища на 4 страни от ЕС

ДОБРАТА ПРАКТИКА:

-Ефикасни фунгициди за зимно третиране на овощните култури от Калиоп Агро

-Перспективни хибридни сортове български домати от Геосемселект

-Клиофар 600 СЛ - Отличен контрол срещу икономически важните едногодишни и многогодишни широколистни плевели при голям брой култури (вкл. рапица)

 Очаквайте бр. 1/2018 г. на списанието – на 05. 01. 2018 г.