Новини

Излезе от печат априлският бр. 4/2018 г. на сп. „Практично земеделие”

2018-03-31 

Търсете от 1-ви април 2018 г. по вестникарските павилиони и обектите „Лафка” новият бр. 4 на сп. „Практично земеделие”. Подробности за абонамент: 0888 58 54 68.

По важните теми в броя:

ТЕМА НА БРОЯ: Растителна защита и листно торене при нахута

ОТ ДЮПОН: Ариготм ВГ – новото цялостно решение от ДюПон за контрол на плевелите при царевица

НОВА КОМПАНИЯ: Бизнесът „Земеделие“ на DOWDUPONT ™ става CORTEVA AGRISCIENCE™

ОТ ПИОНЕР: Високи добиви от царевичните хибриди Optimum® AQUAmax®

ОТ ЛЕБОЗОЛ: Грижи за царевицата с листните торове на Lebosol®

ОТ FMC:  Защита на рапицата от неприятели по най-добрия начин с Авант® 150 ЕК; Получавате повече от защита за вашата царевица с Кораген™ 20 СК

В ЖИТНИТЕ ПОСЕВИ: Върхови добиви с Авиатор Xpro от Байер

ОБЗОР: Хербициден контрол на плевелите в царевичните и слънчогледовите площи

ОТ БАЙЕР: Иновативната технология на успеха Капрено в царевица;

Пропулус – специалистът за цъфтежно третиране в рапица

ТЕМА НА БРОЯ: Растителна защита при нахута

ОТ ЕКОФОЛ: Листно подхранване на нахут за повишаване на продуктивността с торовете Лактофол

ОТ АРИСТА: ЗОКСИС 250 СКНовфунгицидотАристаЛайфСайънс

 законтролнанай-важнитеболестипризърнено-житникултури

В АВАНС: Растителна защита срещу неприятелите в царевичните и слънчогледовите посеви напролет

ОТ ДЮПОН: Кабадекс – нов хербицид срещу широколистни плевели в царевица

ОТ СНИДЖЕНТА: Новата “VISIQ” технология в овощните градини

ОТ БАСФ: Пиктор Премиум продукт на достъпна цена+ 15% по-високи добиви

ПЛОДОПРОИЗВОДСТВО: Цъфтежни и следцъфтежни пръскания на овощните култури; Ефикасни фунгициди за всякакви култури от Калиоп Агро

В ЛОЗЯТА: Контрол на вредителите по лозовите пъпките напролет

ПРСР(2014-2020 г.): Подмярка 4,2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

ЛЕЧЕБНИ ПЛОДОВЕ: Скоруша

ПРСР(2014-2020г.): В ход е приемът по подмярка 7,2 за улична инфраструктура

Очаквайте бр. 5 на списанието на – 03. 05. 2018 г.