Новини

Производство на грозде и вино – реколта`2017 – окончателни данни

В публикувано съобщение на официалната интернет страница на земеделското министерство се казва: „Окончателните резултати от проведено от Министерството на земеделието, храните и горите чрез отдел „Агростатистика“ статистическо изследване показват, че през 2017 г. площите с лозови насаждения в земеделските стопанствата са 51 272 ха, като от тях 34 111ха са реколтирани. В страната са произведени 201.5 хил. тона грозде. Произведеното грозде е с 5% по-малко спрямо предходната година.

В Югоизточния район е произведено 51% от гроздето, а в Южния централен район – 25%. Червените винени сортове запазват доминиращата си роля в структурата на лозовите насаждения.

Около 3% от площите в стопанствата с млади, невстъпили в плододаване лозя. В следствие на лоши климатични условия от около1.4 хил. ха плододаващи лозя не е прибрана продукция, а за над 14 хил. ха не са полагани грижи поради икономически и социални причини.

Неподдържаните лозя, както и тези на маломерни и разпокъсани парцели, извън земеделските стопанства са над 12 хил. ха. Общо площите с лозя в България през 2017 г. са 63 952 ха.

Произведеното вино през 2017 година е 1 193 092 хектолитра, като от тях 113 195хектолитра са произведени в извън промишлени условия.

 

 

 

За повече информация:

http://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/aktualno/

Актуално