Новини

Засети площи със слънчоглед са 16,6% по-малко, сравнено със същия период на 2017 г.

2018-05-16 

Макар затоплянето на времето през последния месец да благоприятства извършването на активни полски мероприятия, при повечето пролетни култури сеитбата продължава да изостава спрямо миналата година. Според оперативните данниобластните дирекции „Земеделие”,  МЗХГ към 10.05.2018 г., най-чувствително намаление на площите на годишна база е налице при соята (със 71,8%) и шарения слънчоглед (с 47,3%). Сред основните пролетни култури, значително увеличение се наблюдава при площите с дини, домати, пъпеши и пипер – от 42,7% до над три пъти. Към същия период засетият маслодаен слънголед е с 16,5% по-малко спрямо същия период на 2017 г., а изоставането при сеитба с царевица  е незначително – площите са 1,3% по-малко.

Трябва да се има предвид обаче, че в периода 10 май до 16 май т. г. данните не са отчетени, а през това време се наблюдава максимално интензивна сеитба на пролетници във всички райони на страната.

Източник: http://www.mzh.government.bg