Новини

Търсете новият бр. 9/септември 2018 г. на сп. „Практично земеделие”

2018-08-30 

Търсете от 1-ви септември 2018 г. септемврийския брой  на сп. „Практично земеделие” по вестникарските маси и павилионите „Лафка” в цялата страна.  Подробности за годишен абонамент на тел. : 0888 58 54 68.

 

В новия бр. 9/2018 г. на изданието са застъпени по-важните теми:

 

ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ: Опазване на есенниците от болести и неприятели; Ефикасни обеззаразители

В СЕЗОНА: Есенен контрол на неприятелите по рапицата

ОТ ЛЕБОЗОЛ: Торове за третиране на семена и бърз, успешен старт на житните култури

ОТ БАСФ: Клеранда – революция в отглеждането на рапица – промоционална оферта от 15-ти юли до 15-ти ноември

НЕОТЛОЖНО: Контрол на плевелната растителност в пшеница и ечемик през есента

ПРСР (2014-2020): Модернизация на стопанствата със средства по подмярка 4.1.2

ОТКРИТ ДЕН: Продуктите на Ариста ЛайфСайънс осигуриха перфектна защита на лозята дори и при  тежката година

ОТ АРИСТА: СелектСупер/ЦентурионСуперновопредложениесрещупроблемнижитниплевелиисамосевкиотпшеницаиечемикврапица

- Пантера 40 ек– ефективно решение срещу житни плевели и самосевки от пшеница и ечемик при рапица наесен

ДОБРИ ПРАКТИКИ: Редовното обследване на есенните посеви  за нападение от неприятели снижава риска от повреди

ОТ ЕКОФОЛ: Амино Експерт Старт – ефикасният биостимулатор за повишена кълняемост и по-голяма сигурност

НАУКА/ПРАКТИКА: Растителният генофонд – състояние, достъп и информационни бази данни

ИНТЕРВЮ:  Проф. д-р И. Пачев: Сортовете лози, селекционирани в ИЛВ - Плевен,  носят икономическа изгода за производителите

ГРАДИНАРСТВО: Растителнозащитни грижи за късните  зеленчуци

ХОБИГРАДИНАРСТВО:   Декоративни дюли – полезни свойства, отглеждане

ОТ КАЛИОП АГРО: Широка гама от качествени фунгициди за всички култури

Промоция: Юнта  Куатро – при покупка на 100 л – получаване бонус 5 литра /промоция от 01.06. до 15,10.2018 г./

Очаквайте бр. 10 (ноември/декември) – на 2-ри ноември 2018 г.