Новини

Средните добиви от декар слънчоглед са с 12,2% по-високи спрямо миналата година

2018-10-11 

Според оперативните данни от областните дирекции „Земеделие” на МЗХГ,  към 04.10.2017 г., жътвата на маслодаен слънчоглед е почти приключила, се опосочва в публиказия „Оперативен анализ” на сайта на земеделското министерство.  По-високият среден добив (с 12,2%) напълно компенсира намалението на реколтираните площи и продукцията от слънчоглед отбелязва увеличение от 1,7% на годишна база. Сходна е ситуацията и при царевицата, при която се отчита по-високо производство спрямо нивото от 2017 г. (с 9,1%), при значително по-висок среден добив от декар – с 30,3%. Отчетените средни добиви от декар към периода,  съответно са: слънчоглед – 257 кг; царевица – 762 кг.

В същата публикация се казва още, че последните оперативни данни сочат, че през настоящата кампания реколтираните площи на преобладаващата част от пролетниците са с между 2,1% (пипер) и 67,5% (соя) по-малко спрямо същия период на предходната година. При формирания среден добив към момента също се отчита намаление на годишна база – от 5,5% при картофите до 51,5% при памука. В резултат на това, при повечето от наблюдаваните пролетни култури събраната до момента продукция е с до 82,5% (памук) по-ниска от миналогодишната. Същевременно, при производството на картофи, пъпеши, шарен слънчоглед, пипер, домати и силажна царевица се регистрира увеличение, вариращо от 0,7% до 21,8%. Основни причини за по-високата продукция са от една страна по-големия размер реколтирани площи (с изключение на пипера и шарения слънчоглед), а от друга – повисокия среден добив (без картофите и пъпешите). Производството на тютюн тип „Ориенталски“ към 4 октомври 2018 г. нараства с 22,8% спрямо аналогичния период на предходната година, докато това на тютюните тип „Бърлей“ и „Вирджиния“ - намалява, респективно с 25,3% и с 61%.

Като цяло, продукцията от трайни насаждения и етерично-маслени култури нараства спрямо аналогичния период на предходната година, основно поради повече реколтирани площи при почти всички наблюдавани култури. По оперативни данни към 4 октомври 2018 г., реколтираните площи се увеличават на годишна база от 3,3% при маслодайната роза до 45,4% при крушите, а производството – с между 2,4% (ягоди) и 97,2% (круши). Изключение правят прасковите и кайсиите, при които е налице намаление както на площите (респективно с 0,5% и 14,7%), така и на производството (съответно с 20% и 50,5%). При средните добиви се наблюдават разнопосочни изменения спрямо същия период на 2017 г., в границите от -42% при кайсиите до +35,6% при крушите.

Източник: http://www.mzh.government.bg