Новини

Към края на ноември засятата пшеница e с 0,2% повече спрямо миналата година

2018-12-10 

По оперативни данни на областните дирекции „ Земеделие”, МЗХГ,, , към края на ноември засетите площи с пшеница ( отчетени общо за страната 10 791 191 дка) са незначително над нивото отпреди една година (с 0,2%), докато сеитбата на маслодайна рапица, ечемик, ръж и тритикале изостава с между 4% и 17,9%.

Оперативните данни към края на м. ноември 2018 г. сочат годишно увеличение на производството на слънчоглед с 2,5%, при 100% реколтирани площи. Жътвата на царевицата за зърно е приключила в цялата страна, с изключение на областите Варна, Бургас, Видин и Перник, като добитата продукция бележи ръст от 33,7% на годишна база. И при двете култури се отчита съществено увеличение на средния добив спрямо миналата година – с 12,7% за слънчогледа и с 30,4% за царевицата.

Според последните оперативни данни, при повечето пролетни култури се наблюдава намаление на производството спрямо миналата година, в границите от 7,6% (пипер) до 75,3% (градински грах). Спадът е свързан както със свиване на реколтираните площи при голяма част от пролетниците, така и с понижение на средните добиви. По-съществено увеличение на годишна база е налице само при продукцията от тютюн тип „Ориенталски“, силажна царевица и ориз (с между 17,8% и 29,8%), а слабо изразено – при тази от пъпеши и домати (съответно с 3,4% и 6,1%).

При почти всички овощни насаждения и етерично-маслени култури, обхванати от оперативното наблюдение, данните към 29.11.2018 г. сочат ръст на производството на годишна база. Най-значително е увеличението при крушите (със 70,8%) и сливите (с 58,3%), поради съчетание от чувствително нарастване както на реколтираните площи, така и на средния добив. Само продукцията от праскови и кайсии е под миналогодишната (съответно с 19,6% и 50,5 %. Прибраното винено грозде е с 14% над нивото отпреди една година, а десертното грозде - с 9,7%, като лекото намаление на площите с двата типа лозя е изцяло компенсирано от по-високите средни добиви.

Източник: http://www.mzh.government.bg