Новини

Очаквания за развитието на производството и търговията със зърнени и маслодайни в началото на 2019

2019-01-02 

През м.декември, 2018 г., FOB цените на зърнените култури от Украйна отбелязват леко покачване. Прави впечатление свиване на разликата между цените на хлебна и фуражна пшеница, които от 20- 25 US$/т, вече са в рамките на 10 US$/т. Хлебната пшеница и ечемика се изнасят на цена от 238 US$/т, фуражна пшеница – 224 US$/т. При царевицата цената нараства до 173 US$/т.

 В следващите 2-3 месеца, влияние върху пазара на пшеницата ще оказва предлагането от южното полукълбо, както и новините за развитието на новите посеви. Цените извън Европа леко поевтиняват и ако еврото повиши своя курс, цената ще продължи надолу, докато в противен случай ще остане висока.

Изкупните цени през зимните месеци по прогнози на САРА ще бъдат: фуражна пшеница (Североизточен район) – 330-340 лв./т, хлебна пшеница – 350-360 лв./т, царевица (Централна Б-я) – 260-270 лв./т, ечемик (Югоизточна Б-я) – 340-350 лв./т, слънчоглед (Централна Б-я) – 520-530 лв./т.

 По данни на Oilworld, производството на биогорива през календарната 2018 г. ще достигне 40,2 млн.т, с 11% повече в сравнение 2017 г. През 2019 г. се очаква нов скок до 44 млн.т. Това ще попречи на ценовото повишение поне до лятото на следващата година. Цените на всички маслодайни семена са насочени надолу, с изключение на рапицата, където цените заради ниската тазгодишна реколта и по-слабото очакване за новата вървят нагоре.

През 2018 г. се отбелязаха най-ниските за последните 13 години цени на палмовото масло. Вносните цени в Ротердам са около 505 US$/т. Средно за периода 2008-2018 г. цената е била около 780 US$/т, като средногодишната вариация на цената през годините е около 13-15% и САРА прогнозира покачване средно до 600-620 US$/т за следващата 2019 година.

 Източник: EC Joint Research Centre, MARS Bulletin, December, 2018 Институт по аграрна икономика, София.

С любезното съдействие на Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA); Бюлетин 12/декември 2018