Новини

Рекорден износ на селскостопански хранителни продукти от ЕС

2019-01-10 

Стойностите на износа на селскостопански хранителни продукти на ЕС за октомври 2018 г. бяха най-високите досега регистрирани, съобщава на уеб страницата си Генералната дирекция AGRI КЪМ Европейската комисия. Със стойност от 13,1 млрд. Евро, общият износ е с 2,9% над предходния рекорд, определен през март 2017 г. Данните за вноса също са впечатляващи, като се увеличават с 5,0% (в сравнение с октомври 2017 г.) и определят рекорд за месеца. Месечният излишък в търговията със селскостопански хранителни продукти е 3.0 млрд. Евро - 13% увеличение от октомври 2017 г. и вторият най-голям излишък. Това са основните констатации от последния месечен търговски доклад, публикуван от Европейската комисия, се казва в съобщението.

Най-голямо увеличение на месечните стойности на износа (октомври 2018 г. спрямо октомври 2017 г.) е регистрирано в САЩ (с 186 млн. Евро) и Саудитска Арабия (увеличение с 86 млн. Евро). Въпреки това, има значителен спад в стойностите на износа за Турция (намалявайки с 111 милиона евро), Хонконг (с 27 милиона евро) и Судан (спад от 23 милиона евро).

Рекордното представяне на месечните данни за износа на ЕС е сравнително равномерно разпределено между секторите, като най-висок е растежът на напитките и суровините. Отбелязано е значително увеличение на износа на спиртни напитки и ликьори (печалба от 167 млн. Евро), други зърнени култури (с 93 млн. Евро), пшеница (ръст от 73 млн. Евро) и вино и вермут (които са нараснали с 70 млн. Евро).

Силният износ на ЕС е частично съчетан с нарастване на стойността на вноса, със значително увеличение в сравнение с октомври 2017 г. Двустранната търговия между ЕС и САЩ продължи да се разширява, като вносът от САЩ нарасна с 245 млн. Евро. Наблюдава се и значителен ръст в нивата на вноса както от Китай (нараства с 80 млн. Евро), така и от Русия (с 71 млн. Евро).

По сектори се наблюдава увеличение на стойността на вноса на какаови зърна (нараснали с 98 млн. Евро), други зърнени култури (с 87 млн. Евро) и кюспета (нарастващи с 75 млн. Евро), но при вносът на непечено кафе и чай и палмово масло се наблюдава спад.

Източник: https://ec.europa.eu/info/news/record-breaking-export-performance-eu-agri-food-products-2019-jan-10_en