Новини

Експортни цени на пшеница в България и на международните пазари

2019-02-09 

Под влияние на намаленото предлагане през настоящата 2018/19 година се наблюдава увеличение на цените на пшеницата на международните пазари, се чете в СИТУАЦИОННО-ПЕРСПЕКТИВЕН АНАЛИЗ НА ПШЕНИЦА, ЕЧЕМИК И РАПИЦА-2018/2019, поместен на официалната уеб страница на земеделското министерство.

Средно за периода юли – декември 2018 г., експортните цени на пшеницата в Австралия и Аржентина нарастват съответно с около 36% и 27% на годишна база. При котировките в Европа и САЩ увеличението за периода е по-умерено – с около 16 – 17% в Русия, Украйна и САЩ и с 23% - във Франция. При повечето основни износители като Русия, Украйна, Франция, Австралия и Аржентина през м. ноември се отчита известно понижение на котировките, но цените остават съществено над нивата отпреди една година. През м. декември е налице леко поскъпване на пшеницата на месечна база. През първите четири месеца на сезона българските експортни цени на пшеницата следват тенденцията на международните зърнени пазари, като се движат около средните котировки за фуражна пшеница в Черноморския регион. По данни на НСИ, средната износна цена на българска пшеница (хлебна и фуражна), FOB българско черноморско пристанище за периода юли – октомври 2018 г. е 203 щ. д./тон – с 10,5% по-висока на годишна база.

През следващите месеци може да се очаква цените на пшеницата в страната да останат съществено над нивата от предходния сезон. Към момента прогнозните данни на основните анализатори сочат намаление на световното предлагане на пшеница през пазарната 2018/19 година с около 1% на годишна база. При относително запазване на глобалното потребление, това ще продължи да поддържа цените на пшеницата на международните пазари на сравнително високи нива.

 

Източник: http://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2019/02/01/spa_pshenitsa_echemik_i_rapitsa_-_ianuari_2019_9JwEoYW.pdf