Новини

На 20-ти февруари се откриват АГРА 2019 и съпътстващите я изложения Винария и Фудтех

2019-02-19 

От 20-ти до 24 февруари т. г., в палатите  Международния панаир – Пловдив, ще се проведе Международната селскостопанска изложба Агра 2019  със специализираното изложение Био Агра. От няколко години, по традиция, в същото време се провеждат и съпътстващите я изложения Винария и Фудтех – международна изложба храни, напитки и продукти.

Международната селскостопанска изложба се нарежда сред най-големите икономически събития за агробизнеса в Югоизточна Европа.Организират се под егидата на Министерството на земеделието, храните и горите.

„Агра“ е единственото изложение в България, където участват научните институти от Селскостопанската академия. Широко са представени съвременните методи за биологично растениевъдство и животновъдство.

Изложбата е оценена като най-полезното събитие за бранша от участниците в проучване на „Агри Гейт Медия“ за 2018 година. То е предпочитано от фермерите заради възможността да се информират за нови продукти и услуги, да закупят техника и инвентар, да обменят идеи и опит.

През 2019 г., изложението АГРА отново предлага на земеделската общност в страната и на изложителите разнообразни събития: семинари, лекции, практикуми. В Презентациите на водещи институти, фирми, компании и оторизирани държавни и обществени организации на дневен ред ще бъдат поставени най-актуалните проблеми в сектора: цифровизация на отрасъла, иновации и водещите продукти за устойчиво и конкурентноспособно земеделие, перспективите в Програмата за развитие на селското стопанство в рамките на Европейския съюз за следващия програмен период и др.

(ПЗ)