Новини

Нови възможности за пазара на растителни протеини в ЕС

2019-02-27 

Нови възможности за възникване на европейския пазар на растителни протеини, предлага проучване, публикувано днес от Европейската комисия . Проучването заключава, че повишеното потребителско търсене на органични и генетично модифицирани (GM) свободни вериги на доставка, съчетано с увеличаване на броя на гъвкавите, вегетариански и вегански диети, ще разшири пазарите за варива и преработени растителни протеини. Предвид тази потенциално благоприятна среда, докладът анализира ефекта от настоящите мерки на политиката на ЕС в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП) и направи редица предложения за потенциални политически инициативи за насърчаване на растежа на сектора.

Въпреки че световното търсене нараства, в момента ЕС произвежда относително малък обем от растителни протеини, предназначени за храна на животни. Това се дължи най-вече на сравнителната конкурентоспособност на соята на пазара, особено на фуражите, и на липсата на добри климатични условия за растежа на соята в ЕС. Въпреки това, променящите се модели на потребителското търсене, с повишен акцент върху фуражите без ГМО, биха могли да открият нови възможности за европейските земеделски производители през следващите години.

Този модел на променящо се потребителско търсене, засягащ пазара на растителни протеини във фуражите, се наблюдава и на пазарите на храни, където през последните десет години има значителни нововъведения. Това е в отговор на нарастващото търсене както на вегетариански / вегетариански продукти, така и на храни без глутен. Въпреки малкия мащаб на пазара в сравнение с фуражите (само 6% от всички растителни протеини завършват като хранителни продукти), добавената стойност на тези продукти е значително по-висока, което представлява възможност за европейските производители.

Освен това, тъй като храната е пазар, ориентиран към потребителите, се набляга повече на качеството на доставките. В комбинация с нарастващия акцент на потребителите върху по-късите вериги за доставки и местните храни, тенденция, която е особено разпространена в Западна Европа, съществуват потенциални ползи за европейските производители.

Проучването разглежда също въздействието на политиките на ЕС в рамките на ОСП, а именно екологизирането и доброволното обвързано с производството подпомагане, на пазара на растителни протеини. В него се стигна до заключението, че въпреки че нито едно от мерките не е оказало отрицателно въздействие върху тяхното производство, положителното въздействие на политиките върху производството на растителни протеини е малко вероятно да бъде много значимо в сравнение с въздействието на глобалните пазарни сили.

Повече информация: Развитие на пазара и аспекти на оценката на политиката в сектора на растителните протеини в ЕС

Източник: https://ec.europa.eu