Новини

Прогнози за състоянието и очаквани добиви от пшеница, ечемик и рапица в България през 2019 година

2019-03-03 

• Първоначалните предвиждания на САРА за

средния добив на пшеница през новата реколта е

той да стигне 4,59 т/ха. Максималното общо

производство се оценява на 5,5 млн.т., което е с

около 4% над нивото от 2018 г. Критичният фактор

за извеждане на по-точна оценка ще бъдат

природните условия в следващите 2 месеца.

• Първоначалната оценка за добива при ечемика през

новата реколта е от 4,22 т/ха. Най-вероятностните

максимални обеми при ечемика могат да доближат

564 хил.т. Това представлява около 11% над

миналогодишните прибрани количества.

• Средните добиви при рапицата от новата реколта

се очаква да бъдат около 2,27 т/ха. Общото

максимално количество на добитата рапица за

2019/20 г. се прогнозира на 433 хил.т, почти на нивото на 2018гдина.

Направените предвиждания при есенните култури

показват горните граници на очакваното общо

производство, оценявано с вероятност 90%.

Очакванията са за лек ръст на площите при тези

култури между 2-3%, докато сухата есен ще

повлияе на добивите, като следващите 2 месеца ще

покажат доколко.

Източник:  Бюлетин № 2, феруари 2019, САРА;Бюлетинът се издава в рамките на проект “Засилване на аналитичния и публичен капацитет на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство” – CAPA, подкрепен от Фондация “Америка за България”.