Новини

Цената на едро на картофите бележи ръст от 62,5% спрямо същия период на 2018

2019-03-08 

Сравнявайки със същия период на 2018 г., цената на едро на картофите бележи ръст от 62,5%.

Към 01.03.2019 г. средната цена на едро на картофите се понижава с 2,2% спрямо предходната седмица, а тази на вносните домати – с 4,3%. Поскъпване се отчита единствено при ябълките – с 5,3%. При вносните домати също се наблюдава повишение, но по-умерено – с 18,9%. Ябълките продължават да се търгуват на съществено по-ниска цена спрямо отчетената по същото време на миналата година – с близо 33%.

Средно за страната, изкупните цени на хлебната и фуражната пшеница остават значително над нивата отпреди една година - съответно с 30% и с 28,4%. По-слабо е годишното увеличение при слънчогледа – с 3,1% и царевицата – с 2,2%.

 

Данните са публикувани в Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин № 9/2019), издаван от МЗХГ

Източник: http://www.mzh.government.bg

 

Снимка: pixabay.com