Новини

Проверки са установили несъответствия, касаещи идентификацията на животните

2019-03-21 

В Министерство на земеделието, храните и горите се проведе среща с Управителния съвет на Български ветеринарен съюз и областните колегии,  както и представители на  Българската агенция по безопасност  на храните, се казва в съобщение на пресцентъра на МЗХГ. Срещата е във връзка с  извършени проверки в страната от екипи на Министерството  за изпълнението на Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите и идентификацията на едрите преживни животни животни и пчелините.  Те  са извършени в шест области на страната, избрани на случаен принцип. Проверките са установили  несъответствия, касаещи идентификацията на животните.

 Министър Румен Порожанов е посочил, че е изключително важно да се предприемат адекватни и бързи мерки за привеждане на сектор „Животновъдство“ в съответствие с нормите. Той е подчертл, че  всички животни трябва да бъдат регистрирани. Предвид  епизоотичната обстановка в страната, министърът отбелязва, че трябва да се обърне сериозно внимание и на свинете в обектите тип „заден двор“.

 От своя страна, представителите на Българския ветеринарен съюз са изразили желание и воля за съвместна работа с компетентните органи.

По време на дискусията е взето решение до 29 март от  съюза да се изпращат писмени предложения до БАБХ за предприемането на конкретни мерки за отстраняване на несъответствията. След това ще бъде формирана работна група, която да обобщи предложенията и да набележи конкретни действия.