Новини

Общият износ на царевица за първите четири месеца на текущата 2018/19 бележи ръст от 4,5% спрямо година по-рано

2019-03-22 

 През последната седмица през Пристанище Варна1 са изнесени 25,5 хил. тона пшеница, докато експортът на ечемик и рапица остава в застой, се съобщава в Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин № 11/2019), публикуван на официалната интернет страница на МЗХГ.  В анализа се чете: за периода от началото на настоящата пазарна година до момента износът на трите култури през порта е с между 18,1% и 73,1% под миналогодишния, като най-значителен спад е налице при ечемика. Към 17 март 2019 г. не е осъществен износ на пшеница, ечемик и рапица – реколта `2018 през „Пристанище Бургас“ ЕАД, опериращо на терминал Бургас – Изток 1. По предварителни данни на НСИ (обхващащи цялата търговия със зърнени култури - по морски, речен и сухоземен път), през периода юли – декември 2018 г. извън страната са реализирани 2 768,2 хил. тона пшеница, 145,7 хил. тона ечемик и 325,5 хил. тона рапица. Сравнявайки със същия период на миналия сезон, изнесените количества намаляват както следва: пшеница - с 16,3%, ечемик - с 43,7% и рапица - с 21,5%.

Общо за периода от началото на септември 2018 г. до 17 март 2019 г., експортът на царевица през Пристанище Варна е с 15,8% повече на годишна база, а този на слънчоглед - с 54,4% по-малко. През последната седмица не са преминавали товари с двете култури през порта. По предварителни данни на НСИ, общият износ на царевица за първите четири месеца на текущата 2018/19 година (септември – декември 2018 г.) възлиза на 682,9 хил. тона, което представлява ръст от 4,5% спрямо година по-рано. Същевременно, експортът на слънчоглед се свива с 26,4%, до 262,1 хил. тона.

За първите четири месеца на пазарната 2018/19 година вносът на царевица спада почти наполовина на годишна база, до 3,7 хил. тона. От друга страна, внесените количества слънчоглед се увеличават над два пъти, възлизайки на 189,9 хил. тона.

Към 13.03.2019 г. средните изкупни цени на пшеницата и царевица отбелязват леко понижение на седмична база, с между 0,4% и 2,3%, докато слънчогледът поскъпва с незначителните 0,2%.

 Източник: http://www.mzh.government.bg