Новини

С около 410 хил. декара в повече е засятата царевица спрямо миналата година

2019-06-08 

По данни от оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин № 22/2019), публикуван на интернет страницата на МЗХГ, към края на м. май 2019 г. засетите площи с маслодаен слънчоглед, пролетен ечемик и царевица за зърно са с между 3,3% и 10,3% повече отколкото по същото време на 2018 г. При останалите основни пролетни култури се наблюдават разнопосочни изменения на площите на годишна база, като най-значително увеличение се отчита при шарения слънчоглед (с близо 85%), а намаление - при лещата (с 68,3%). Сравнявайки със същия период на миналата година, разсадените площи с тютюн тип „Ориенталски“ и „Вирджиния“ са съответно с 12,1% и 17,1% по-малко, а тези с тютюн тип „Бърлей“ - с 14,3% повече.

Пак по оперативни данни тази година за засети 7 млн. 411 хил. декара със слънчоглед – с лизо 230 хил. декара в повече спрямо 2018 година. Засети са около 4 млн. 485 хил. декара с царевица за зърно, което в абсолютни цифри и с 410 хил. декара повече спрямо миналата година.

В ход е прибирането на реколтата от ранни зеленчуци, като до момента са добити 805 тона картофи, 635 тона домати и 88 тона градински грах. Продукцията от домати и картофи е респективно с 45,9% и 64,2% под отчетената година по-рано, като при доматите това се дължи изцяло на по-късното реколтиране на площите през настоящия сезон, докато при картофите се наблюдава и по-нисък среден добив от декар. На този етап производството на градински грах изпреварва многократно миналогодишното.

Продължавайки тенденцията на плавно понижение от последните три месеца, към 29.05.2019 г. средните изкупни цени на хлебна и фуражна пшеница намаляват съответно с 1,8% и 1,3% на седмична база. Цените на царевицата и слънчогледа се задържат на нивата от предходната седмица.

Източник: http://www.mzh.government.bg