Новини

Последният срок за промени в заявленията за директните пращания е до 17 юни 2019 включително

2019-06-12 

От ДФ „Земеделие” информират, че земеделците могат да подават заявления или да извършват промени най-късно до 17 юни 2019 г, включително, по схемите и мерките за директни плащания Кампания 2019 г.

От ДФЗ - РА напомнят, че 10 юни беше последният ден за извършване на редакции без санкции. До 17 юни включително, при редакции в подадените заявления, разплащателната агенция налага санкция от полагащите се плащания с 1 % за всеки работен ден закъснение,съгласно обнародваната в ДВ, бр. 43 от 31 май 2019 г. - Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2009 г.