Новини

Среща на високо равнище за агро-иновации се провежда във Франция

2019-06-25 

Повече от четиристотин души, участващи в иновациите в селското стопанство, от 25 страни в Европа, се присъединяват днес към срещата на високо равнище за агро-иновации 2019 г. (25-26 юни в Lisieux, Normandie, Франция), посветена на приноса на Европейското партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост (EIP-AGRI) към прехода към агроекология, се съобщава на официалната интернет страница на Европейската комисия – отдел Земеделие и развитие на селските райони. В информацията се уточнява, че над 100 проекта ще покажат как иновациите, разбрани в контекста на EIP-AGRI като „въвеждане на нова идея на практика, с успех”, могат да допринесат за развитието на екологични земеделски практики.

В преамбюла към съобщението четем: Хората са склонни да гледат на научните изследвания и иновациите като на начин да постигнат целите на един по-индустриализиран и технологично напреднал свят, който губи връзка с природата. Всъщност обхватите, средствата и целите на иновациите са много по-широки. Науката и иновациите са изключително полезни, за да се разбере как функционират природата и екосистемите, как взаимодействат растенията, животните и дърветата и как могат да се проектират земеделски системи, които превръщат тези взаимодействия в устойчиви практики, които могат да осигурят дългосрочна продоволствена сигурност, докато се грижат за околната среда и климата.

Източник: https://ec.europa.eu/info/news/european-innovation-paving-way-more-ecological-farming-2019-jun-25_en