Новини

Средният добив от декар пшеница, при ожънати около 27% от площите в страната, е по-висок с 5,6% спрямо м. г.

2019-07-12 

По оперативни данни, към 04.07.2019 г. публикувани в Бюлетин № 27/2019 на МЗХГ, са добити 1 600,3 хил. тона пшеница, 439,7 хил. тона ечемик и 125 хил. тона маслодайна рапица. Продукцията от пшеница и ечемик е съответно с 3,2% и 8,8% повече спрямо отчетената по същото време на 2018 г., което се дължи на нарастване на средните добиви. Средният добив от декар пшеница, при ожънати около 27% от площите в страната, е по-висок с 5,6% спрямо м. г. Като цяло по прогнозни данни, тази година се очакват по-високи средни добиви, а съответно и продукция от пшеница и ечемик в страната.

При маслодайната рапица се наблюдава изоставане на производството с 45% на годишна база, основно поради по-бавния темп на прибиране на реколтата. Жътвата на ръж и тритикале все още е в начален етап, като са прибрани съответно 78 тона и 3 533 тона.

Според последните оперативни данни, посочени в бюлетина, продукцията от дини, пъпеши, фасул, пролетен ечемик, фуражен грах, градински грах и Ориенталски тютюн е от 8% до над десет пъти над нивата отпреди една година, като най-значителен ръст е налице при дините. Засега при повечето от тези пролетни култури се наблюдава увеличение както на реколтираните площи (без фасул), така и на средните добиви (без Ориенталски тютюн). От друга страна, прибраните количества домати, картофи, пипер и овес са с между 15,5% и 53,2% под миналогодишните, поради по-малко реколтирани площи и/или по-ниски средни добиви до момента.

По оперативна информация, през първата седмица на новата 2019/20 пазарна година през Пристанище Варна1 не е реализиран експорт на пшеница, ечемик и рапица, при изнесени 72,7 хил. тона пшеница за същия период на 2018 г.

През последната седмица на Пристанище Варна са натоварени 31,6 хил. тона царевица за експорт. Общо за периода от началото на септември 2018 г. до 7 юли 2019 г., износът на царевица през порта бележи ръст от 39,4% на годишна база, докато този на слънчоглед намалява с 59,7%.

Източник: http://www.mzh.government.bg