Новини

Ще бъде ограничено брането на гъби и билки, както и на дърводобива в горите в 10-километровата зона около огнищата от АЧС

2019-07-18 

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ), Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“ (НЛРС-СЛРБ) и Български ловно-рибарски съюз (БЛРС) ще работят съвместно за намаляване на популацията на дива свиня, която е разпространител на Африканската чума по свинете (АЧС), обяви Георги Костов, съветник на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева, след среща с Националните ловни сдружения в страната, ситиран от пресслужбата на аграрното ведомство.

Ето и по-важните решения, договорени на срещата:

В 20 км зони, около установените огнища в горските територии, ще се проведе интензивен санитарен отстрел от горски служители. Няма да се допуска санитарен лов от сдруженията и дружинките. Това се прави с цел стриктно спазване на правилата за биосигурност и депопулация на дивите свине.

Същият периметър ще обхване и районите около свинекомлексите, където ще има отстрел на диви свине от ловците. „Транспортирането на отстреляните свине и тяхното загробване ще се поемат от Държавните горски стопанства. Месото от тези  отстреляни свине няма да се използва“,  е заявил Георги Костов. По думите му, в останалите части на страната ще се провежда интензивен индивидуален отстрел, при който месото ще може да се консумира, след отрицателен резултат за АЧС.

Ще бъдат обозначени и 20  км. зони около базите с интензивно развъждане на дивеч. „Това са заградените територии, в които дивечът се развъжда по изкуствен начин. Така популацията ще бъде запазена“, допълва Георги Костов. Той е съобщил, че в 3 км. зона около свинефермите, които са най-близко разположени до огнищата от АЧС, се предвижда горските и ловните стопанства да поставят постоянни предпазни електропастири, с което ще се ограничи движението в районите.

„Ще бъде ограничено влизането и дейностите в горите в 10-километровата зона около огнищата, включително събирането на гъби и билки, както и на дърводобива“, е казал още Костов. Той е коментирал, че това няма да се отрази на обезпечаването на местното население с дърва. В случай на необходимост ще бъдат доставени без промяна на цените от други населени места.

Председателят на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Василев определя ситуацията в страната относно разпространението на болестта като кризисна. От своя страна Асен Пиперков, председател на БЛРС е подчертал, че ще бъде мобилизиран целият личен състав на организациите, за да се изпълнят мерките.

Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) инж. Мирослав Маринов е съобщил данни за отстреляните диви свине, които през ловен сезон 2018/2019 г. са над 45 хил. броя. „Необходимата популация, която трябва да се достигне, е от 0,3 - 0,5 бройки диви свине на 100 ха.“, казва Маринов. Не се променят ловните правила извън 20 км зони и ловът на дребен дивеч ще започне нормално.