Новини

Рапицата се търгува по-скъпо отколкото по същото време на миналата година, с 4,8%.

2019-08-22 

Към 14.08.2019 г. по данни в  Бюлетин 33/2019 на МЗХГ от 21 август. т. г.,  се наблюдава леко повишение на средните изкупни цени на царевица и слънчоглед на седмична база, съответно с 0,4% и 1,6%, и същевременно поевтиняване на ечемика с 0,4%. Цените на пшеницата и рапицата се задържат на нивата от предходната седмица. Изкупните цени на пшеницата, ечемика, царевицата и слънчогледа се движат с между 3,9% и 15,4% под нивата отпреди една година, като най-чувствителен спад е налице при хлебната пшеница – с 15,4%. Само рапицата се търгува по-скъпо отколкото по същото време на миналата година, с 4,8%.

Към 15.08.2019 г. жътвата на основните есенни култури в страната е към своя край, като са добити 5 804 хил. тона пшеница, 537 хил. тона ечемик и 400 хил. тона маслодайна рапица. Продукцията от пшеница и ечемик е съответно с 8,6% и 7,6% над нивата, отчетени по същото време на миналата година, основно поради повишение на средните добиви. От друга страна, прибраните количества тритикале, ръж и маслодайна рапица са с между 2,1% и 11,9% по-малко на годишна база, като намалението на площите с тези култури е частично компенсирано от наблюдаваните по-високи средни добиви.

Източник: https://www.mzh.government.bg