Новини

Половината от задължените в биосектора не са се вписали в регистъра на биологичното земеделие, се жалват от МЗХГ

2019-09-04 

Към момента в Регистъра на биологичното земеделие са се вписали 3 134 оператора, което е 50% от всички оператори в системата за контрол, съобщават в писмо до медиите от земеделското министерство.

С цел гарантиране на доверието по веригата „производител-потребител“, заинтересованите лица могат да изпълнят задължението да създадат профил на всеки оператор. След създаването му, той ще бъде активен.

Пак в това съобщение от МЗХГ напомнят на контролиращите лица, че създаването на профил включва въвеждане на идентификация на оператора, информация за дейностите и обектите под контрол, сключени договори и анекси и др. И се жалват, че невъвеждането на пълна информация за профила ще възпрепятства активиране на операторите в системата.

(ПЗ)