Новини

Над 20 милиона деца в ЕС се възползват от училищните схеми за плодове, зеленчуци и мляко

2019-09-07 

От началото на новата учебна година 2019-2020 г. схемите за плодове, зеленчуци и мляко ще се възобновят в участващите страни от Европейския съюз.

Училищните схеми на ЕС имат за цел да насърчават здравословното хранене и балансираната диета чрез разпространение на плодове, зеленчуци и млечни продукти, като същевременно предлагат и образователни програми за селското стопанство и доброто хранене, гласи съобщение публикувано на официалната уебстраница на Европейската комисия. По-нататък в съобщението се казва:

„Над 20 милиона деца се възползваха от тази програма през учебната 2017-2018 година, което представлява 20% от децата в целия Европейски съюз.

Комисарят по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган каза: „ Приемането на навици за здравословно хранене от ранна възраст е важно. Благодарение на училищната схема на ЕС нашите млади граждани не само ще се радват на качествени европейски продукти, но и ще научат за храненето, селското стопанство, производството на храни и трудолюбието, което идва заедно с това .

Всяка учебна година по схемата се отпускат общо 250 милиона евро. За 2019-2020 г. за плодове и зеленчуци са заделени 145 милиона евро, а за мляко и други млечни продукти - 105 милиона евро. Въпреки че участието в схемата е доброволно, всички държави-членки на ЕС избраха да участват или за отделен раздел, или за всички схеми. Националните разпределения за държавите от ЕС, участващи в схемата за тази учебна година, бяха одобрени и приети от Европейската комисия през март 2019 г. Държавите също могат да допълнят помощта на ЕС с национални средства.

Държавите-членки могат да вземат решение за начина на прилагане на схемата. Това включва вида на продуктите, които децата ще получават, или темата на въведените образователни мерки. Независимо от това, изборът на разпространяваните продукти трябва да се основава на здравословни и екологични съображения, сезонност, наличност и разнообразие”.

 През учебната 2019/2020 г. децата в училищата и детските градини В България ще получават 46 доставки по схемата „Училищен плод“ и 50 по схемата „Училищно мляко“, съобщиха наскоро то земеделското министерство. Броят им е съобразен с прогнозния бюджет и е определен със Заповед на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“

Източник:  https://ec.europa.eu

 

(ПЗ)