Новини

ЕС за поредна година запазва позицията си на най-голям световен износител на селскостопански и хранителни продукти

2019-09-09 

Вината и вермутът продължават да доминират в кошницата на изнесените продукти

От доклад, публикуван на 05.09. 2019 г., става ясно че Европейският съюз за поредна година запазва позицията си на най-голям световен износител на селскостопански и хранителни продукти, като през 2018 г. износът от ЕС достига 138 милиарда евро. Съобщението е публикувана на официалната интернет страница на Европейската комисия.

Земеделските продукти представляват солиден дял от 7% от стойността на общите изнесени стоки за ЕС през 2018 г., като са на четвърто място след  износа на машини и други произведени стоки и химикали. Селското стопанство и свързаните с хранителната промишленост и услуги, заедно, осигуряват почти 44 милиона работни места в ЕС. Веригата за производство и преработка на храни представлява 7,5% от заетостта и 3,7% от общата добавена стойност в ЕС.

Фил Хоган , комисар по земеделието и развитието на селските райони, заявява: „ Все по-пазарно ориентираната Обща селскостопанска политика има решаващ принос за успеха на ЕС в търговията със селскостопански продукти. Репутацията на ЕС за това, че има безопасни, устойчиво произведени, питателни и качествени продукти, е печеливша формула на световния пазар. Комисията е тук, за да помогне на производителите да се възползват изцяло от възможностите по целия свят, като същевременно се уверява, че нашите по-чувствителни сектори са снабдени с достатъчно предпазни мерки. “

Петте най-важни дестинации за селскостопански и хранителни продукти на ЕС продължават да бъдат САЩ, Китай, Швейцария, Япония и Русия, които представляват 40% от износа на ЕС. В допълнение към договарянето на търговски споразумения, които предоставят допълнителни възможности за земеделските производители от ЕС, Европейската комисия помага на износителите от ЕС да навлязат на нови пазари и да се възползват от възможностите за бизнес чрез промоционални дейности , включително мисии на високо ниво, ръководени от комисаря Хоган. През 2018 и 2019 г. комисар Хоган, придружен от производители от ЕС, пътува до Китай, Япония и Обединените арабски емирства, се казва в съобщението.

Вината и вермутът продължават да доминират в кошницата на изнесените продукти, като спиртните напитки и ликьорите са на второ място. След това идват детските храни и различни хранителни продукти, шоколад, тестени изделия и сладкиши.

Що се отнася до вноса, в доклада се стига до заключението, че ЕС стана вторият най-голям вносител на селскостопански и хранителни продукти с внос на стойност 116 милиарда евро. Това извежда търговския баланс на ЕС за този сектор до положителна нетна стойност от 22 милиарда евро.

ЕС главно внася три вида продукти: продукти, които не се произвеждат или са в малка степен в ЕС като тропически плодове, кафе и пресни или сушени плодове (представляващи 23,4% от вноса през 2018 г.); продукти, предназначени за храна за животни (включително маслени питки и соя - заедно 10,8% от вноса); и продукти, използвани като съставки при по-нататъшна обработка (като палмово масло).

Вносът от САЩ най-бързо нараства през 2018 г. с увеличение от 10%, което прави тази страна водещият доставчик на селскостопански продукти в ЕС.

Пълният доклад включва и преглед на търговските резултати на ключовите партньори на ЕС (САЩ, Китай, Бразилия, Япония, Русия) и техните търговски потоци с ЕС, както и глава относно търговията и сътрудничеството с най-слабо развитите страни (слабо развитите страни).

Източник: https://ec.europa.eu

(ПЗ)