Новини

Тенденция: потреблението на храни нараства с по-бързи темпове от световното население

2019-09-11 

ЕС е вторият по големина потребител  на пшеница в световен мащаб с около 250 кг на глава от населението

ЕС е най-големият вносител на царевица с близо 25 милиона тона вносна царевица през 2018/2019.

Поради две основни направления през последните две десетилетия на глобално ниво - растеж на доходите и промени в предпочитанията на потребителите - потреблението на храни нараства с по-бързи темпове от световното население. Тези тенденции доведоха до увеличаване на потреблението на продукти с по-висока стойност (като месо и млечни продукти) в развиващите се икономики. Успоредно с това нарастващите опасения за обществото и околната среда в развитите икономики са повлияли на предпочитанията на потребителите, което води например до по-ниска консумация на червено месо. Това са сред основните констатации от пазарната информация „ Глобално предлагане и предлагане на храни, тенденции на потребителите и търговски предизвикателства “, публикувана та 10.09.2019 г. от Европейската Комисията.

В коментара се казва:

Що се отнася до пшеницата, ЕС е вторият по големина потребител в световен мащаб с около 250 кг на глава от населението след Черноморския регион. Потреблението в ЕС непрекъснато нараства с течение на времето, обусловено главно от развитието на животновъдния сектор поради използването на пшеница в храните за животни. Четири региона снабдяват света с пшеница: ЕС, Черноморският регион, Северна Америка и Океания. ЕС е основен износител на пшеница, търгуващ до 20% от употребата му.

Северна Америка е най-големият потребител на царевица, достигащ почти 900 кг на глава от населението, значително над употребата в Южна Америка с 240 кг на глава от населението, а в ЕС - 140 кг на глава от населението. Значителното глобално увеличение на царевицата е свързано с разрастването на производството на животновъдство и отскоро с производството на етанол на основата на царевицата. С почти 15% от търговията с царевица в световен мащаб, основните доставчици са Южна и Северна Америка, следвана от Черноморския регион. За разлика от това, ЕС е най-големият вносител на царевица с близо 25 милиона тона вносна царевица през 2018/2019.

Соята (като соево зърно) е култура, произведена и търгувана основно от Америка, чийто дял е 82% от световното производство. На глобално ниво две трети от наличността се преработва на храна, която да се използва във фуражите. ЕС е основният дестинационен пазар за соеви храни, представляващ 30% от световната търговия. Въпреки това нуждите на ЕС от внос намаляват, като се използват алтернативни източници като зърнени култури и по-скоро варива.

Потреблението на захар на глава от населението е много по-стабилно в световен мащаб. Най-големият потребител е Южна Америка с тегло над 50 кг на глава от населението, където пазарните условия влияят на количеството захар, което се канализира като производство на храни или етанол. В ЕС нивото на потребление от 37 кг на глава от населението, в Северна Америка е 30 кг на глава от населението. Това се дължи на преработката на повече захар в етанол в ЕС и поради по-ниската употреба на други подсладители като изоглюкоза. Като глобално производство - 40% се намират в Азия и 30% в Южна Америка. След секторните реформи от 2006 г. и края на квотата за производство на захар през 2017 г. ЕС, сега, се колебае между самодостатъчност и малък излишък.

За говеждото месо най-големите потребители са в Северна Америка, с консумация от 35 кг на глава от населението, следвана отблизо от Южна Америка. ЕС е четвъртият по големина потребител (15 кг на глава от населението), след Океания с над 20 кг на глава от населението. Около 15% от световното производство на говеждо месо се търгува, като най-големият излишък е открит в Южна Америка. Търговската позиция на ЕС се промени значително с течение на времето. За последните три десетилетия потреблението на глава от населението намалява поради промени в предпочитанията на потребителите, а от нетен вносител ЕС стана нетен износител. Намаляването на вътрешното предлагане може да доближи ЕС до самодостатъчност до 2020 г.

Потреблението на птиче месо се увеличава значително във всички региони на света и печалбите спрямо другите меса са по-евтини и по-удобни. Това е първото месо, предпочитано в Америка, Океания и Африка. Най-големият потребител е Северна Америка с над 50 кг на глава от населението, следвана от Южна Америка, Океания и ЕС с над 25 кг на глава от населението. 12% от световната продукция се търгува, като Америка е основен доставчик. ЕС също е основен износител на домашни птици за някои разфасовки и внася високи съкращения като гърди, което води до излишък от 5% от използването му.

ЕС и Северна Америка са най-големите потребители на млечни продукти,  и при двете около 270 кг млечен еквивалент на глава от населението. В Южна Америка потреблението нарасна до 150 кг на глава от населението. Докато в Азия той ще достигне 70 кг на глава от населението през 2020 г. Африканското потребление остава стабилно под 50 кг на глава от населението, но прирастът на населението води до значително увеличение на общото потребление и по-дълбок дефицит поради производството, което не поддържа търсенето. Основните доставчици са Океания, ЕС и Северна Америка. Океания изнася 200% от употребата си, тъй като излишъкът на ЕС достига над 10% от използването му.

(Б. р. – статията препечатваме със съкращения)

Източник: https://ec.europa.eu/