Новини

Акцент в дискусиите за първия от трите SWOT-анализа за ОСП 2021-2027 г. – доходите, пазарната ориентация и конкурентоспособността

2019-09-18 

Институтът по аграрна икономика и браншът проведоха срещи относно изготвянето на Анализа на състоянието на селското стопанство. Това е първият от трите SWOT-анализа, на база на които ще се изготви стратегическият план, съгласно изискванията на новата законодателна рамка за Общата селскостопанска политика (ОСП) 2021-2027 г., се казва в съобщение на пресцентъра в МЗХГ до медиите.

В текста се допълва, че в дискусиите са участвали представители на Национална асоциация на зърнопроизводителите, Асоциация на земеделските производители в България, Национална овцевъдна и козевъдна асоциация и Институт за агростратегии и иновации. По време на срещите са обсъдени проблемите в отделните сектори и са направени конкретни бележки по структурата и съдържанието на анализа. Браншът е направил предложения по анализите на отделните специфични цели на новата ОСП относно стимулирането и споделянето на знания, иновации и цифровизация. Акцент е поставен на анализът на земеделските доходи, пазарната ориентация и конкурентоспособността, както и научните изследвания. В детайли са разгледани и секторните анализи, темите за заетостта и привличане на млади земеделски стопани, както и връзката между научните институти и земеделските производители.

Доц. д-р Божидар Иванов, ръководител на екипа в Института по аграрна икономика, който е ангажиран с изготвянето на анализа, е поел ангажимент да отрази направените бележки и коментари. Веднага след това ще се премине към втори етап на идентифициране на потребностите по анализа на конкретните специфични цели, заложени от Европейската комисия за новата ОСП.

От земеделското министерство припомнят, че крайният срок за изпращане на становища по проекта на анализа беше 23 август 2019 г.

(ПЗ)