Новини

Към средата на септември сеитбата на рапица изостава с 65,3% спрямо същия период на м. г.

2019-09-19 

Към 12.09.2019 г. е извършена предсеитбена подготовка на 2 501 507 дка и дълбока оран на 1 091 211 дка, съответно с 14,4% и 18% по-малко спрямо същия период на 2018 г. Засети са 123 131 дка със зимна маслодайна рапица, 2 570 дка с пшеница и 1 100 дка с ечемик.

 В сравнение с отчетените по същото време на 2018 г., засетите площи с маслодайна рапица изостават с 65,3%. Сеитбата на пшеница и ечемик през настоящата година стартира на по-ранен етап спрямо предходната година. Данните са от Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин № 37/2019), публикуван на официалната интернет страница на земеделското министерство. Като основна причина за изоставането е продължителната суша, която не позволява качествени предсеитбени подготовки и сеитба.

През последната седмица се наблюдава намаление между 0,4% - 2,3% на седмична база на изкупните цени на ечемика, хлебната пшеница и царевицата, докато рапицата и фуражната пшеница леко поскъпват, съответно с 0,3% и 0,4%. При изкупуването на слънчоглед не е отчетена ценова промяна в сравнение с предходната седмица. Спрямо година по-рано, изкупните цени на наблюдаваните зърнени и маслодайни култури се търгуват с между 1,5% и 17,3% по-евтино.

Към 12.09.2019 г. от новата реколта (2019 г.) от маслодаен слънчоглед и царевица сочат ръст на продукцията съответно със 17,3% и над два пъти на годишна база, който се дължи изцяло на изпреварващия темп на прибиране на реколтата през настоящата кампания. Засега и при двете култури средните добиви от декар остават под нивото от предходната година. Обобщено за страната намалението на средния добив от декар слънчоглед е с 11,5%1 а при царевицата – с 12,3% спрямо същия период на м. г.

Отново, според оперативните данни в този бюлетин, средните добиви от повечето пролетни култури са по-високи от отчетените по същото време на 2018 г. В комбинация с повече реколтирани площи до момента при голяма част от тях това допринася за по-голям обем производството в границите от 6,7% (пипер) до над четири пъти (шарен слънчоглед) на годишна база. Към момента продукцията от картофи, фуражен грах, силажна царевица, домати, тютюн от типовете „Ориенталски“ и „Бърлей“, фасул и леща се движи в рамките на 0,7% и 61,4% под миналогодишната, поради по-малко реколтирани площи и/или по-нисък среден добив.

Към 12 септември 2019 г. се наблюдава значителен ръст на прибраната реколта от вишни, кайсии и лавандула спрямо същия период на миналата година - с между 22,5% и 82,1%, дължащ се на увеличение както на реколтираните площи, така и на средните добиви от декар. Макар и по-слабо, повишение е налице и при производството на малини, ягоди, десертни лозя и праскови – в рамките на 2,6% - 14,7%. Прибраните на този етап количества от останалите трайни насаждения, обхванати от оперативното наблюдение, са в границите от 0,6% (винени лозя) до 56,3% (круши) по-малко на годишна база. Това е свързано основно с отчетения по-нисък среден добив към момента, а при ябълките и крушите – и с намаление на реколтираните площи.

(ПЗ)