Новини

90 години - Институт по земеделие – Кюстендил

2019-09-24 

На 27 септември 2019 г., в гр. Кюстендил ще се проведе Юбилейно тържество посветено на 90 години от основаването на Институт по земеделие - Кюстендил. В рамките на тържеството ще се проведе и научна конференция „Наука и земеделие: глобални и регионални предизвикателства”. На 28 септември, на площад „Велдбъжд” в града, ще се проведе традиционното събитие „Празник на плодородието”, където Институтът показва свои сортове, а овощари от района демонстрират отлична плодова продукция.
 Институт по земеделие – Кюстендил е правоприемник на основаната с Наредба №2646 / 19.12.1929 г. на Министерството на земеделието и държавните имоти, Опитната станция за овощарство, Кюстендил. На широката публика е известен с името Овощарския институт в Кюстендил - селекционирал изключителни сортове български череши, ябълки и др. плодови култури и създал технологии за отглеждането им.
Ние сме горди, че близо 20 години - научни дейци от института са редовни автори в сп. "Практично земеделие". С благодарност споменаваме имената на проф. Мария Боровинова, доц. Ана Колева, доц. ВенераТасева и още: А. Здравкова, И. Тошева, С. Крумов, както и други автори.
Честитим празника на екипа на ИЗ-Кюстендил и пожелаваме здраве и още много успехи за възход на българската овощарска наука.
сп. "Практично земеделие"