Новини

Десислава Танева: В България се прилагат мерки, които имат положително влияние върху задържане на въглерода в почвата

2019-09-24 

„В България се прилагат мерки, които имат положително влияние върху задържане на въглерода в почвата. Те са свързани със зелените плащания, изискванията за кръстосано съответствие и многогодишните ангажименти от ПРСР 2014-2020 г. От друга страна това са добрите земеделски практики на земеделските стопани, прилагани независимо от подпомагането по ОСП“. Това e казла министър Десислава Танева по време на неформалното заседание на Съвета на ЕС по земеделие в гр. Хелзинки, Финландия, цитирана от пресцентърът на МЗХГ.

Тя е посочила, че страната ни оценява положените от Финландското председателство усилия за изготвяне на документ, представящ значението на поглъщането на въглерод от почвите в борбата с измененията в климата. България счита, че законодателните предложения за ОСП след 2020 г. осигуряват подходяща рамка за повишаване капацитета на почвите да поглъщат въглерод. 

Съществуващите в България земеделски практики може да допринесат за постигането на високи екологични резултати. Най-ефективните методи по отношение на задържането на въглерод в почвата, използвани у нас, са засяването на покривни култури, прецизно използване на азот, спазване на сеитбооборот и др., се уточнява в съобщението.

Въглеродът в почвите се запазва при ограничаване на разораването на пасищата и превръщането им в обработваеми земи, както и поддържането на затревени междуредия при трайните насаждения. В тази връзка механизмът на обвързаната подкрепа допринася за изпълнение на по-високи екологични условия. Според министър Танева поемането на многогодишни ангажименти и осигуряването на достатъчен ресурс за новата ОСП, ще даде възможност за използване на екологичния потенциал на подпомаганите сектори и производства, се казва още в информацията.

(ПЗ)