Новини

С около 74% изостава сеитбата на пшеница спрямо същия период на 2018 г.

2019-09-26 

По данни на Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин № 38/2019), публикуван на интернет страницата на земеделското министерство, към 19 септември 2019 г. са засети 27 024 дка с пшеница, 1 220 дка с ечемик и 266 242 дка с рапица. И при трите култури се наблюдава изоставане на сеитбата спрямо същия период на миналата година, съответно със 73,9%, 89,8% и 55,6%. Извършена е предсеитбена подготовка на 3 694 646 дка и дълбока оран на 1 461 263 дка, което е респективно с 10% и 15,9% по-малко на годишна база.

Най-много са засетите площи в Русенска област – съответно 17954 дка с пшеница и 22666 дка с царевица. Засега най-много са засетите площи с рапица в Бургаска област – 41250 дка, в Разградска – 43660 дса и в Хасковска – 36150 дка. Специалистите коментират, че забавянето на сеитбата при рапицата и есенниците се дължи на продължителната суша (около 2 месеца в повечето региони на страната). Падналите в последните дни валежи и прогнозата за дъжд в края на септември, ще позволят на фермерите да ускорят сеитбата.

„Практично земеделие”