Новини

МЗХГ обяви какви са били средните изкупни цени за декар частна гора през 2016/2017 г.

2019-09-30 

Земеделското министерство обяви на официалната си интернет страница какви  са реализираните средни цени на закупените от частни стопани гори през 2016/2017 г.,  на горските територии от Държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите.

Информацията е във връзка с обявеното в края на миналата седмица решение на МЗХГ -  че от 1 октомври т. г.  стартира прием на документи за закупуване на поземлени имоти в горски територии, собственост на физически лица. През 2016 г. процедурата беше обявена за първи път и предизвика изключително голям интерес, припомнят от МЗХГ. 
Изкупуването през 2020 г. отново  ще се извършва от 6-те държавни горски предприятия. Целта е към държавните гори да бъдат присъединени малки горски имоти, които не могат да бъдат обслужвани и поддържани в добро състояние от настоящите им собственици. Заявления ще могат да се подават до 15 януари 2020 г., след което ще бъде извършено оценяване. Одобрените предложения ще бъдат придвижени за закупуване на следващ етап.Държавните горски предприятия няма да закупуват поземлени имоти в горски територии, които са собственост на общини, юридически организации и сдружения. Въвежда се нов праг на изискването за максимална обща площ на поземлените имоти, предлагани от един и същ собственик за закупуване. Тя не трябва да надхвърля 50 дка в рамките на една процедура.

Горските територии в страната, както е известно, се стопанисват от  6-те държавни горски предприятия и техните териториални поделения. Средните цени от предишното изкупуване през 2016/2017 г. са, както следва:

Северозападно държавно предприятие (СЗДП-Враца) -  381 лв./дка

Северно централно държавно предприятие (СЦДП-Габрово) 478 лв./дка

Североизточно държавно предприятие (СИДП-Шумен) - 273 лв./дка

Югоизточно държавно предприятие (ЮИДП-Сливен) – 614 лв./дка

Южно централно държавно предприятие (ЮЦДП-Смолян) - 1,286 лв./дка

Югозападно държавно предприятие (ЮЗДП- Благоевград ) – 729 лв./дка.

Прави впечатление, че най-скъпо са продавани частните гори в ЮЦДП-Смолян и ЮЗДП- Благоевград. Най-евтино са оценени горите на територията на СИДП-Шумен - 273 лв./дка.

(ПЗ)