Новини

Очаквания за развитието на производството и търговията със зърнени и маслодайни култури

2019-10-02 

В края на септември,2019 г., FOB цената за хлебна пшеница в Черноморския район се движи около 187 US$/т, ечемика–178 US$/т, фуражна пшеница–180 US$/т. FOB цената за царевица от Украйна през септември е около 160 US$/т. Цените на царевицата паднаха само за 2-3 седмици с 18% и са със 7% по-ниски на годишна база. Тези данни са  публикувани в БЮЛЕТИН №9, септември 2019 на Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA). В същия бюлетин, се казва още:

-FOB цената на слънчогледово семе от Украйна през септември е около 330 US$/т, което е с 10% под същите за година по-рано. Слънчогледовото олио се изнася на цена от 710 US$/т, което е с 3% над миналогодишните равнища. Износните FOB цени от Украйна на олио за 2018/19 година са били най-ниските за последното десетилетие –680 US$/т. Оценките за новата година са да има леко увеличение заради растящите преработвателни разходи и много ниската доходност, като средногодишните FOB цени да са около 700 US$/т.

Световното производство на слънчоглед по данни на USDA е за 52,6 млн.т. Това ще доведе до ръст в производството на слънчогледово олио -20,3 млн.т. Украйна ще е световен лидер с 15,5 млн.т и с добив 6% над средния за последните 5 години по данни на JRC-Mars - 2,27 т/ха.

Новият рекорд в производството на палмово масло от 76 млн.т ще поддържа ниските цени на целия маслодаен комплекс. FOB цените на палмово масло от Индонезия през септември са около 490 US$/т и ще продължат да вървят надолу.

В анализа на CAPA се посочва, че цените при пролетниците в България през август 2019 г., са на по-ниски нива отколкото година по-рано. При царевицата, намалението на годишна база е 6%, а при слънчогледа с -3%. Причината за това е добрата за поредна година световна реколта, включително и в целия Черноморски район. Ценовата свързаност на културите също оказва влияние, като през август,2018 г.,цената на фуражна пшеница (от място) бе 314 лв./т, а през тази година 281лв./т.

При царевицата по прогнози на САРА, цената за октомври от място (Централна Б-я)ще е около 265 лв./т (264 лв./т за 2018 г.), а при слънчогледа (Североизточна Б-я)-525 лв./т (530 лв./т за 2018 г.).

В следващите  месеци не се очаква сериозна динамика на пазарите. Факторите които могат да предизвикат размествания, са: котировките на US$, цените на петрола, състоянието на реколтата в Южното полукълбо.

(ПЗ)