Новини

Европейският съюз се присъединява към споразумение за повишаване на защитата на географските указания

2019-10-07 

След положително гласуване на пленарната сесия на Европейския парламент Съветът изрази своята подкрепа днес (07.10.2019) да позволи на Европейския съюз да се присъедини към Женевския акт на Лисабонското споразумение , многостранен договор за защита на географските указания, управляван от Световната организация за интелектуална собственост (WIPO), се казва в съобщение, публикувана на официялния уеб сайт на ЕС.

Комисарят по земеделието и селските райони Фил Хоган е  казал:

„Приветствам положителното решение на Съвета и Парламента - ЕС да стане член на Женевския акт. Това е стъпка напред за по-добра защита на нашите географски указания на многостранно ниво. Те отразяват ценното географско разнообразие, автентичност и ноу-хау на ЕС по отношение на селскостопански продукти, храни и напитки. Това членство ще допълни защитата, която вече е предоставена чрез международни двустранни споразумения”.

Съветът е приел правен пакет, определящ правната основа за присъединяването към Европейския съюз, както и правилата за това как ЕС ще действа като член на Женевския акт.

Благодарение на Женевския акт, който модернизира Лисабонското споразумение от 1958 г. за защита на молбите за произход и тяхната международна регистрация, на международни организации като Европейския съюз вече е разрешено да се присъединят. В момента той се състои от 28 членове, включително седем държави-членки на ЕС. Като член можете да осигурите защита на наименованията за произход (AO) чрез единна регистрация. Това означава, че след като ЕС официално стане член, всички географски указания на ЕС по принцип могат да получат бърза, висока степен и неопределена защита в други членове на Женевския акт.

След днешното приемане от Съвета, който приключва законодателния процес, двата акта ще бъдат публикувани в Официален вестник и влизат в сила 20 дни след публикуването. Три месеца по-късно Европейският съюз ще се присъедини официално към Женевския акт.

Географските указания (ГУ) се отнасят до продукт, който произхожда от конкретен географски район и по отношение на който дадено качество, репутация или друга характеристика са свързани с географския произход. Те също се използват за разграничаване и засилване на културния принос и възнаграждение за творчеството на автентичното ноу-хау. Име на продукта, регистрирано като защитено географско указание (ЗГУ) или защитено наименование за произход (ЗНП), може да се използва само от производители, разположени в определения район.

Има над 3000 наименования на вина, спиртни напитки и хранителни продукти от ЕС и страни извън ЕС, регистрирани в ЕС. 

Източник: https://ec.europa.eu