Новини

Засятата маслодайна рапица е почти двойно по-малко спрямо миналата година

2019-10-10 

По оперативни данни, публикувани в Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин № 40/2019) на земеделското министерство, към  3 октомври тази година, засетите площи с пшеница, ечемик и маслодайна рапица изостават с между 19,6% и 45% на годишна база, докато сеитбата на ръж и тритикале се движи с по-бързи темпове. Причината е в продължителната суша, която не позволи на фермерите да направят качествена предсеитбена подготовка в края на август и почти през целия септември, е обяснението на специалистите. И ако за пшеницата и ечемика октомври е благоприятен за сеитба, защото е в рамките на оптималния агротехнически срок, то за зимната маслодайна рапица изоставането не може да бъде компенсирано, макар и да има хибриди, които позволяват и малко по-късна сеитба. Трябва да се има предвид, че посочените данни не са окончателни и че е възможно да има известно увеличаване при окончателно отчитане на засетите площи с рапица, но то няма да бъде много по-високо В абсолютни цифри, данните в Бюлетин 40/2019 показват: към 4. 10. 2018 г. в страната са  засети с рапица 1 109 131 декара, а към същата дата тази година – 610 234 декара.

Към 3 октомври 2019 г. е извършена предсеитбена подготовка на 5 921 326 дка и дълбока оран на 2 233 049 дка, съответно с 12,2% и 19,3% по-малко спрямо същия период на 2018 г.

По оперативни данни, към 03.10.2019 г. жътвата на маслодайния слънчоглед е към своя край. Добитата до момента продукция е с 6,4% по-ниска в сравнение с отчетената по същото време на 2018 г., като по-ниският среден добив от декар е частично компенсиран от увеличение на размера на реколтираните площи. При царевицата за зърно засега производството изпреварва с 33,9% миналогодишното, но това е свързано главно с по-бързия темп на прибиране на реколтата, докато средният добив се понижава.

(ПЗ)