Новини

Още по-голямо намаляване на плащанията при неспазване агроекологичните изисквания, предлага МЗХГ в проект за заповед

2019-10-18 

Изменението засяга основно  направлението "Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство",

 

В съобщение, публикувано на официалната интернет страница на МЗХГ, се казва: „В настоящия проект на заповед се извършват изменения в заповед № РД 09-143 от 23.02.2017 г. на министъра на земеделието и храните, изменена със Заповед № РД 09-243 от 12.03.2018 г. и Заповед № РД 09-355 от 09.04.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите, които са съобразени с изискванията на европейското законодателство и са изготвени в съответствие с получени данни от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция по отношение на резултати от извършен контрол по мярката през предходните две кампании. Предвижда се промените да се прилагат за предстоящи годишни плащания по мярката и да важат и за кампания 2019 г.

В доклада на зам. министър Лозана Василева към проекта на заповед, са изложени и мотивите за промените в приложението, основаващите се разпоредби и регламенти на ЕС за опазване  и защита на финансовите интереси на Съюза.  Промените в приложението се базират на информация от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция за установено нарастване на неспазвания на изисквания от земеделските стопани през кампания 2018, спрямо броя на същите в предходна кампания, се казва в мотивите.  Европейското законодателство определя въведената система за намаление на финансовата помощ да има възпиращ ефект. В тази връзка нарастването на дела на констатирани нарушения налага промяна в системата на намаления в съответствие с констатациите от извършваните проверки по заявленията за подпомагане през предходната година, пише още в доклада на зам. министър Л. Василева.

С проекта на заповед се предлага изменение в процента на намаление в няколко от приложимите изисквания по управление на дейности по направление "Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство", съобразно действащите степени на неспазване на изискванията.

Предложения към проекта на заповед на земеделския министър могат да бъдат изпращани на електронна поща: rdd@mzh.government.bg в срок до един месец от публикуване на съобщението, т. е. 18 ноември 2019 г., допълнително обясняват от МЗХГ.

 (ПЗ)