Новини

Кръгла маса по проблемите на картофопроизводството очерта приоритетите в бранша

2019-10-20 

В рамките на Празника на картофите (19. 10 2019 г.), провел се в гр. Велинград със съдействието на общината и пряко организиран от Националната асоциация на картофопроизводителите в България, се проведе и кръгла маса по проблемите и приоритетите на сектора. Празникът събра много хора от региона и картофопроизводители от страната, и   беше добре организиран, със смислени прояви и хубава развлекателна програма. Хората изразиха задоволство, че той се възстановява след 12 годишно прекъсване, защото производството на картофи е поминък на много от живеещите във Велинград и в другите общини на Родопа планина.  Двама зам. министри на земеделското министерство  - Лозана Василева и Чавдар Маринов, участваха в събитието. Присъстваха депутати от региона, областният управител на Пазарджик, кметът и зам. кметът на общината  и др.

Тодор Джиков, Председател на Националната асоциация на картофопроизводителите, каза:  „Темата на кръглата маса, днес, е посветена на намирането на път и начини за преодоляването на настоящите проблемите в картофопроизводството, така че работата ни да  бъде достойна,  да бъдем по-успешни”. Той изрази задоволство, че в земеделското министерство вече има зам.-министър (Чавдар Маринов), който специално отговаря за държавната политика в растениевъдството и биологичното производство, в т. ч. и за  сектор „Плодове и зеленчуци”. Така, според него, връзката между администрация и производители  става пряка и това ще спомогне за съвместно решаване на повече проблеми. Той очерта и няколко приоритета пред картофопроизводителите, по които те трябва работят, за да бъдат адекватни  на Общата Селскостопанска Политика на ЕС през новия  програмен период 2021 2027 г.

„В страната се консумират 180 000 тона картофи годишно. В югозападната и южната централна част  е съсредоточено повече от 80% от производството на картофи в България, което се дължи на благоприятните природно-климатични условия”. Това съобщи заместник-министърът на земеделието, храните и горите Чавдар Маринов по време на “Празника на картофите” във Велинград.  

По думите му, Министерството ще продължи да работи активно за осигуряване на предвидимост в нивата на доходите на земеделските производители. Повишаване на жизнения стандарт и спиране на обезлюдяването в планинските и полупланиски райони са основен приоритет на ръководството на МЗХГ. ,,За България обвързаната подкрепа, в чийто обхват попада и картофопроизводството, е един от приоритетите в Реформата на Общата селскостопанска политика през 2021-2027 г”, каза още зам.-министър Маринов.

Зам.-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева заяви, че Велинград е една от най-активните общини, които кандидатства по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020 г). Най-много проекти има по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства", с изплатена субсидия за над 616 хил. лв. Общината има сключени общо 37 договора по различни мерки, като сумата на субсидията е близо 12 млн. лв. 

(ПЗ)

 Б. р. – Очаквайте в новия бр. 10/2019 г. на сп. „Практично земеделие”  - подробен репортаж за  проблемите и перспективите пред картофопроизводството, обсъдени на кръглата маса. Изданието ще бъде на вестникарския пазар на 6.11.2019 година.