Новини

Добивите от декар слънчоглед и царевица - при 99% ожънати площи, са по-ниски спрямо 2018 г., съответно с 10,5% и 9%

2019-11-07 

По данни, публикувани в Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин № 44/2019 -уеб страница на МЗХГ) - при близо 99% реколтирани площи, средният добив от слънчоглед в страната е с 10,5% по нисък спрямо 2018 г, а при царевицата - по-нисък с 9% (на годишна база). Оперативните данни към 31.10.2019 г. сочат увеличение на продукцията от царевица с 3,2% спрямо аналогичния период на 2018 г. Това обаче се дължи основно на по-големия размер засети площи с царевица, в съчетание с малко по-бърз темп на прибиране на реколтата тази година. Засега данните на Областите дирекции „Земеделие” очертават леко редуциране на прибрания слънчоглед на годишна база, поради по-ниския добив от единица площ.

Към края на м. октомври 2019 г. се отчита ръст на продукцията от повечето наблюдавани пролетни култури спрямо година по-рано, за което допринасят преобладаващо по-високите добиви от декар, както и по-големият размер реколтирани площи при много от продуктите. Сред пролетните култури, чието прибиране продължава през последната седмица, значително увеличение на годишна база бележи производството на памук и сорго - около или над два пъти, а по-умерено – това на ориз (със 17,4%) и картофи (с 4,5%). От друга страна, добитото количество фуражен грах е с 10,9% под миналогодишното.

(ПЗ)