Новини

12 седмици ЕК ще събира отзиви за възприемането на продуктите с признати географски указания и традиционни специалитети

2019-11-10 

Европейската комисия започна в началото на ноември т. г., публична консултация относно географските указания (ГУ) и гарантираните традиционни специалитети (ТСГ), които са част от политиката на ЕС за качество, се съобщава на официялнота уеб страница на Съюза.

Тази публична консултация е насочена към широката общественост и заинтересованите страни като производители, преработватели, национални органи и изследователи. Целта е да се съберат отзиви относно разбирането и възприемането на схемите за качество на ЕС. Публичната консултация е достъпна на всички официални езици на ЕС и се отваря за период от 12 седмици, се допълва в съобщението.

ГУ са защитени наименования на продуктите, които имат специална връзка с географския им произход. Те съдържат три типа географски указания (Защитено наименование за произход (ЗНП), Защитено географско указание (ЗГУ) и Географско указание (ГИ)), в зависимост от вида на продукта и колко силна е връзката с техния регион на произход. Обозначението TSG подчертава традиционния аспект на продукта, например начина на производство на продукта или неговия състав, без да е свързан с конкретен географски район.

Участниците в обществената консултация ще имат възможността да дадат своето мнение за работата на схемите и как да подобрят ефективността и да опростят процедурите на схемите за качество на ЕС. Това включва регистрация на име, изменения в спецификациите на продукта и отмяна на регистрирано име.

Общественото допитване е част от цялостната оценка на схемите за качество на ЕС . Оценката ще оцени доколко ефективни, ефикасни, уместни и последователни са тези схеми.

Трите различни типа GI включват:

Защитеното наименование за произход (ЗНП) може да бъде вино, имена на селскостопански и хранителни продукти. За да бъде призната за ЗНП, всяка част от процеса на производство, обработка и подготовка трябва да се извършва в определен регион.

Защитеното географско указание (ЗГУ) може да бъде и вина, и имена на селскостопански и хранителни продукти. Въпреки това, за ЗГУ, признаването може да се даде, ако поне един от етапите на производство, преработка или подготовка се извършва в региона.

ГУ за спиртни напитки и ароматизирани вина трябва да имат поне един от етапите на дестилация или приготвяне, които се провеждат в региона. Суровите съставки обаче не трябва да идват от региона.

TSG - обозначаващи традиционен продукт - могат да се прилагат само за наименования на селскостопански и хранителни продукти.

И четирите схеми защитават името от фалшификация и злоупотреба. ГУ принадлежат към системата на правата на интелектуална собственост на ЕС , като са правно защитени срещу имитация и злоупотреба в ЕС и в държави извън ЕС, където специфична защита се прилага чрез споразумение или директно прилагане от страна на титуляра на правото.

(ПЗ)