Новини

Прехвърлят 70 мл. лева от нестартирали мерки и подмерки на ПРСР 2014-2020 към мярка 5 за повишаване на биосугурността

2019-11-11 

По време на заседание на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020г., което се е провело днес, Управляващият орган на Програмата е одобрил и прехвърляне на допълнителни средства в размер на 70 млн. евро от нестартирали мерки и подмерки, се казва в съобщение на пресцентъра на МЗХГ.

Със средствата ще бъде осигурена възможност за разработване и стартиране на мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“. По този начин ще се осигури възможност за подпомагане на инвестиции в превантивни действия за повишаване на биосигурността в животновъдните стопанства. Във връзка с усложнената епизоотична обстановка по мярката ще могат да бъдат закупувани и животни, се обяснява в информацията.

В началото на 2020 г. ще стартира целеви прием по подмярка 6.3, насочен към животновъдни стопанства отглеждащи свине, птици и дребни преживни животни /кози и овце/.  Целевият прием ще бъде насочен към малки земеделски стопанства, като една от целите в техните проекти ще бъде свързана с повишаване на биосигурността, което е от изключителна важност за здравословното състояние на животните. Ще се предостави възможност на малките свиневъдни, птицевъдни, козевъдни и овцевъдни стопанства да преодолеят неблагоприятните икономически последиците. Чрез осигурената подкрепа те ще могат запазят конкурентните си предимства спрямо по – големите земеделски стопанства, в условията на модернизирани животновъдни обекти с повишена превенция от епизоотии, става ясно още съобщението.

(ПЗ)