Новини

Към средата на ноември засятата пшеница е с 0,7% в повече спрямо 2018 г, а ечемикът – с 12,4%

2019-11-14 

Към момента пшеницата и ечемикът се търгуват с между 10,4% и 22,1% по-евтино отколкото по същото време на миналата година

 

По данни на Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин № 45/2019), издаван от МЗХГ, към средата на ноември засятата пшеница в страната е с 0,7% в повече спрямо 2018 г, а ечемикът – с 12,4%. В абсолютни цифри площите с пшеница към 08.11.2019 г. възлизат на 10 200 514 декара, при 10 130 514 през 2018 г. Тази есен към същия период са засети с ечемик 1 093 842 декара, докато през 2018 г. са 972 778 дка. С ръж също са засети площи с повече от 5%.

При маслодайната рапица, както вече няколко пъти съобщихме засетите през този сезон площи са по-малко с 26,8% спрямо миналата година. Спадът се дължи на продължителната суша през лятото и есента, което те позволи сеитбата на рапицата да се извърши в благоприятния агротехнически срок, коментират експертите. Като компенсация, според анализатори, фермерите ще засеят повече пшеница и ечемик през този сезон, и повече площи с пролетници, предимно с царевица, слънчоглед и фуражни култури.

Общият износ на пшеница през Пристанище Варна1 от началото на пазарната 2019/20 година до момента възлиза на 963,9 хил. тона (в т. ч. 40 хил. тона през изминалата седмица), изоставайки с 11,2% на годишна база. Същевременно, експортът на ечемик и рапица през порта бележи ръст от съответно над два пъти и половина и 7,3%, независимо от наблюдавания застой през последните три седмици.

Пазарът на зърнени и маслодайни култури в страната остава спокоен, като към 6 ноември 2019 г. изкупните цени на пшеницата (хлебна и фуражна), ечемика и рапицата се запазват на нивата от предходната седмица. Леко седмично изменение на цените, в посока нагоре, се отчита при царевицата (с 0,4%) и слънчогледа (с 1,3%). Към момента пшеницата и ечемикът се търгуват с между 10,4% и 22,1% по-евтино отколкото по същото време на миналата година, докато царевицата и слънчогледът отбелязват леко поскъпване, съответно с 1,2% и 5,1%.

(ПЗ)