Новини

Внасяме най-много ябълки от Северна Македония, а десертно грозде – от Гърция

2019-11-19 

От началото на годината при ябълките вносът се изравнява почти с производството на българските плодове, по данни от Месечен бюлетин, октомври 2019 на МЗХГ (публикуван на 18.11.2019 г.). Основно ябълките са внос и вътреобщностни доставки от Северна Македония – 22 811 т., Полша – 11 264 т. и Гърция 3 083 т. Производството на български ябълки към периода възлиза на 46 354 тона, а вносът - 42 608 тона.

При крушите най-голям е импорта от Гърция – 1 018 тона и от Турция – 312 тона. Родното производство към периода е 2 316 тона.

При десертното грозде основно е местното производство - 26 550 тона, а вносът е основно от Гърция – 920 т. и Турция – 703 т.

При доматите остатъкът за месец октомври намалява до 873 тона, като в сравнение със септември запасите намаляват значително поради потреблението от консервната промишленост. За периода общото производство на домати у нас възлиза на 99 890 тона. Вносът на домати е основно от Турция – 29 022 т, Гърция – 21 382 т и Албания – 3 452 т. Преобладаващите на пазара картофи към 30.10. са преобладаващо с български произход – 142 492 тона. Импортът е от Франция – 12 087 т., Германия – 6 537 т, Гърция – 6 207 т. и др.

Освен пипер с български произход на пазара, се предлага като внос от Турция – 10 633 т., Северна Македония – 4 893 т и Гърция – 2 318 т. Българското производство на пипер към периода е 43 576.  Фасулът е внос предимно от Киргизстан – 3 835 т, Египет – 3 690 т и Етиопия – 2 668 тона.

С 4,2% поевтиняват ябълките през октомври – 0,92 лв./кг спрямо 0,96 лв./кг предходния месец. С 2,3% поскъпва гроздето, а прасковите с 15,1% през октомври 1.99 лв./кг от – 1,73 лв./кг спрямо септември 2019 г.  На годишна база - октомври 2019/2018г., при гроздето се отбелязва най-големия спад на средномесечната цена през 2019 г. – с 16,4 %, приØ ябълките е 9,8 %, а при прасковите 4.8%.

(ПЗ)