Новини

Очаква се цената на слънчогледа в следващите 3-4 месеца да е над нивата от миналата година с около 5%.

2019-12-03 

Цената на рапицата ще расте

 По прогнози на САРА (Център за икономически изследвания в селското стопанство, Бюлетин 11, ноември 2019),  засетите площи с пшеница  у нас, през настоящата есен възлизат на 1,22 млн.ха, коетое почти същото с миналогодишните размери.Площта със засетия ечемик се оценява на 120хил.ха, приблизително равно на миналогодишната площ.

Общата площ с 5-те основни зърнено-маслодайни култури В България за следващата реколта по предвиждания на САРА ще възлезе на 2,71 млн.ха. През настоящата реколта оценките са, че те достигат 2,72 млн.ха.

 В ценово отношение е достигнато равновесие при основните култури, като при зърното лекото

покачване на цените ще се дължи на технологичните разходи за съхранение и малко по- високите разходи за транспорт през зимните месеци в сравнение с останалата част от годината.

Рапицата е културата, където се очаква цената да расте по-видимо и от нива 675 лв/т през м.ноември в следващите 2-3 месеца се прогнозира да стигне 685 лв/т. Средногодишната цена по оценки на САРА за 2019/20 година е за 680 лв/т.

Цената на слънчогледа върви нагоре и това се дължи на силното нарастване на цената на палмово олио на световния пазар. Независимо дали тази тенденция ще се запази или не, цената на слънчогледа ще остане в следващите 3-4 месеца над нивата от миналата година с около 5%.

(ПЗ)