Новини

Есен 2019 е с едни от най-ниските цени на домати, краставици и пипер в ЕС

2019-12-03 

Есента на настоящата година се отличава с едни от най-ниските цени на домати, краставици и пипер в ЕС, коитоса на равнища под тези за последните 5 години, се съобщава в Бюлетин 11, ноември 2019, на САРА (Център за икономически изследвания в селското стопанство). По прогнозни данни, производството на тези зеленчуци през 2019 година в ЕС ще нарасне с около 5%, но експортът ще остане с малки изключения с малък ръст.

Цените на домати на едро в ЕС през м.ноември са с 13% под средната цена за последните 5 години. Те са на равнища от 0,81 евро/кг, като Холандия и Испания имат

най-ниските цени от 0,70-0,75 евро/кг. Обилните валежи и наводненията на много места в Западна Европа ще доведе в следващите седмици до затруднения в предлагането и

цената ще се покачи до 1 евро/кг.

През м.ноември цените на пипера в ЕС се понижават допълнително в Испания, където са около 1,05 евро/кг, докато в Холандия се покачват до 0,75 евро/кг. Цените на едро на пипера в Турция по данни на www.tridge.com започват да вървят нагоре през м.ноември и са 0,45 US$/кг, докато през м.октомври бяха 0,35 US$/кг.Цените на едро на краставици по данни на www.tridge.com

през м.ноември след няколко месеца на понижение започнаха да се покачват. Между м.август и м. октомври, средните цени в ЕС бяха между 0,4–0,60 евро/кг. В края на м.ноември, те са най-ниски в Холандия – 0,45 евро/кг. В Полша на едро достигат 1,65 евро/кг, а в Турция само за

месец се покачиха от 0,28 до 0,43 US$/кг.

(ПЗ)